သင့္ရဲ႕ Android Phone မွ Contacts မ်ား ေပ်ာက္္္ဆံုးသြားရင္ အေရးႀကီးတဲ့ လူမ်ားကို ဆက္သြယ္ဖို႔ အခက္အခဲေတြ႔ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္လည္း ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ Contacts မ်ားကို ရွာေဖြဖို႔ နည္းလမ္းမ်ား ရွိပါတယ္။ ဒီ Tutorial မွာေတာ့ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ Contacts မ်ားကို အျမန္ဆံုး ရွာေဖြႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁) သင့္ Contacts အားလံုးကို ျပသခိုင္းပါ။
သင့္ Android Phone က သင့္ Contacts အားလံုးကို မျပသတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ Contacts အားလံုးကို ျပသခိုင္းဖို႔ ေအာက္ပါ နည္းကို သံုးပါ။
၁။ Contacts ကို ဖြင့္ပါ။
၂။ ညာဘက္အေပၚေထာင့္မွ Menu ကို ႏွိပ္ပါ။
၃။ Settings ထဲသြားၿပီး Contacts ကို ႏွိပ္ပါ။
၄။ Contacts to display ကို ႏွိပ္ပါ။
၅။ All Contacts ကို ေရြးေပးပါ။
ဒီလိုလုပ္လို႔မွ သင့္ Contacts အားလံုးကို မျမင္ရေသးရင္ ေအာက္ပါနည္းကို သံုးပါ။

1

(၂) Gmail ကေန Contacts မ်ား ရယူနည္း
သင့္ ဖုန္းမွ Contacts မ်ားကို Google အေကာင့္နဲ႔ Sync လုပ္ထားရင္ Gmail ကေန ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ Contacts မ်ားကို ျပန္လည္ ရယူႏုိင္ပါတယ္။ Gmail ရဲ႕ Contacts မွာ သင့္ဖုန္းမွ Contacts မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနပါတယ္။ Sync မလုပ္ထားရင္လည္း အခုက စၿပီး Sync လုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။

Gmail Inbox ထဲကို သြားပါ။ ဘယ္ဘက္မွ Mail လို႔ ေရးထားတဲ့ Drop –Down Menu ကို ႏွိပ္ပါ။ အဲဒါကို ႏွိပ္ၿပီး Contacts ကို ေရြးေပးပါ။

2

Search Bar ရဲ႕ ေအာက္မွ More လို႔ ေရးထားတဲ့ Drop-Down Menu ကို ႏွိပ္ပါ။ Restore Contacts ကို ႏွိပ္ပါ။ Custom ကို ေရြးေပးၿပီး ရက္ ၃၀ အၾကာမွ Contacts မ်ားကို ျပန္လည္ ရယူႏုိင္ပါတယ္။ သင့္ဖုန္ုးထဲကို Contacts မ်ား ထည့္သြင္းဖို႔အတြက္ ဖုန္းရဲ႕ Settings ထဲသြားပါ။ Accounts ထဲကို ၀င္ပါ။ Sync ကို ႏွိပ္ပါ။

3