စမတ္ဖုန္ုးသံုးသူမ်ားအတြက္ ဖုန္းထဲမွ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လံုျခံဳေစဖို႔ဆိုတာ အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ စမတ္ဖုန္းမ်ားမွာ ဖုန္းကို Lock လုပ္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္မ်ား ထည့္ေပးထားပါတယ္။ Android မွာလည္း PIN, Password, Pattern မ်ား သတ္မွတ္ၿပီး ဖုန္းကို Lock လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး လြယ္ကူအဆင္ေျပေစဖို႔ ဘာမွရိုက္ထည့္စရာမလိုဘဲ မ်က္နွာနဲ႔ Unlock လုပ္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းကိုလည္း ထည့္ေပးထားပါတယ္။ သင့္ဖုန္းက သင့္ မ်က္ႏွာကို မွတ္မိေစတဲ့ နည္းပညာပါ။ ဒီစြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို Android 5 Lollipop မွာ စတင္ထည့္ေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

(၁) အရင္ဆံုး သင့္ဖုန္းမွ Screen Lock ကို On ေပးပါ။ ၿပီးရင္ Settings> Smart Lock ထဲသြားၿပီး On ေပးပါ။ Trusted face ကို ႏွိပ္ပါ။

1

(၂) Set Up ကို ႏွိပ္ပါ။

2

(၃) သင့္မ်က္ႏွာကို ဖုန္းက မွတ္မိေအာင္ အာရံုခံမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အလင္းေရာင္ မနည္းလြန္း၊ မမ်ားလြန္းတဲ့ ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ဘဲဥပံု အစက္ထဲမွာ သင့္မ်က္ႏွာ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ထားေပးပါ။ စကၠန္႔ပိုင္းေလာက္ ေစာင့္ေပးပါ။

3

(၄) Face added လို႔ စာေပၚလာရင္ေတာ့ သင့္မ်က္ႏွာကို ဖုန္ုးက မွတ္မိပါၿပီ။ သင့္မ်က္ႏွာနဲ႔ ဖုန္းကို Unlock လုပ္ႏုိင္ပါၿပီ။

4

သင့္ဖုန္ုးကို Lock လုပ္ပါ။ သင့္ဖုန္းကို တစ္ခ်က္စိုက္ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ Unlock လုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ Swipe လုပ္ရတာ၊ PIN, Password မ်ား ရိုက္ထည့္ရတာနဲ႔ Pattern မ်ား ဆြဲေပးရတာတို႔လို အလုပ္ရႈပ္မႈမ်ား မရွိေတာ့ပါဘူး။