Friday, November 18, 2016

♪ “Huawei ဖုန္းမ်ားကို တရားဝင္ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးႏိုင္မည္” ♫


Huawei အမွတ္တံဆိပ္ဖုန္းမ်ားကို တရားဝင္ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။ Huawei သည္ ယင္း၏သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္အရည္အေသြး ျမင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ၄င္း၏အစစ္ အမွန္ျဖစ္ၿပီး တစ္မူထူးျခားသည့္ "VIP Service", "Diamond Service"ကိုစတင္ခဲ့ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ 
Huawei သည္ ပစၥည္းအတု ထုတ္လုပ္ သူမ်ား၊ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းသူမ်ားကို၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အေရးယူမႈ မ်ားျပဳလုပ္ ေနလ်က္ရွိကာ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ ရန္တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုဆိုသည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ Huawei သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိသံုးစြဲသူမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီမည့္ ျမန္ဆန္၊ ကြၽမ္းက်င္ သည့္ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ကို အျပည့္အဝဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အစီအစဥ္တက် လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းတြင္ တရားမဝင္ေမွာင္ခိုသြင္းထားသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္း မ်ား သည္တစ္စတစ္စတိုးပြားလာလ်က္ရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေမွာင္ခိုေရာင္းခ်သူ မ်ားသည္ဖုန္း အသစ္မ်ားထက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထား သည့္ဖုန္းမ်ားကို တရားမဝင္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။ ေမွာင္ခို တင္သြင္း ေရာင္းခ်မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးကို ထိခိုက္ေစၿပီးသံုးစြဲသူ ႏုိင္ငံသား မ်ားအတြက္ လည္း အက်ိဳးေလ်ာ့နည္းေစမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္သံုးစြဲသူမ်ားအေနနဲ႔ Huawei ဖုန္းမ်ားသာမကဘဲ အျခား မည္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္ဖုန္း မဆိုဝယ္ယူလွ်င္ တရားမဝင္တင္ သြင္းထားေသာဖုန္းမ်ား ကို ဝယ္ယူသံုးစြဲျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ Huawei မွ Huawei ဖုန္းမ်ားဝယ္ယူလွ်င္တရားဝင္ဖုန္းဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားထဲမွနည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္သည္။ စစ္ေဆးႏိုင္ ေသာ နည္းလမ္း မ်ားမွာ
(၁) *#06# ကိုႏွိပ္ပါ။ IMEI Code ထြက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ထို IMEI Code ႏွင့္ Handset ဘူးခြံတြင္ပါဝင္ေသာ IMEI Code နဲ႔တိုက္ၾကည့္ပါ။ တူညီမည္ဆိုလွ်င္တရားဝင္အလံုးျဖစ္ပါသည္။ 
(၂) ဘူးခြံ တြင္ပါေသာ QR Code ကို wechat(သို႔)viber တို႔ျဖင့္ scan ဖတ္၍ လည္းေကာင္း (သို႔) http://consumer.huawei.com/mm/support/ warranty-query/index.htmကို႐ိုက္ႏွိပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း Huawei website ၏ IMEI စစ္ေဆးသည့္ေနရာကိုဝင္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

''စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက IMEI/MEID/ MAC/SN နံပါတ္မ်ားကို႐ိုက္ထည့္ပါ'' ဆိုသည့္ေနရာတြင္ IMEI Code ကို ႐ိုက္ႏွိပ္စစ္ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

တရားဝင္အလံုးမဟုတ္လွ်င္''ဝမ္းနည္းပါတယ္၊ မိတ္ေဆြစံုစမ္းလိုေသာ ပစၥည္း မွာ Huawei မွတရားဝင္ တင္သြင္း ထားေသာ ပစၥည္းမဟုတ္ပါ''ဟု ေဖာ္ျပ မည္ျဖစ္သည္။ Huawei Device Myanmar ရဲ႕ Marketing Director ကိုေအာင္မိုးထူးက ''အခုေစ်းကြက္ထဲမွာ ဟန္းဆက္အေဟာင္းေတြကို ျပဳျပင္ ၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေနတာနဲ႔ တခ်ိဳ႕ေမွာင္ခိုတင္သြင္းခါနီး ထုတ္ကုန္ေတြကို နယ္စပ္မွာဖမ္းမိတာေတြကိုေတြ႕ရပါတယ္။ သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ မွားၿပီး ဝယ္မိ တယ္ဆိုရင္ အရည္အေသြးမမီတာေတြ၊ ရသင့္တဲ့အာမခံခ်က္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ မရတာေတြ စတဲ့နစ္နာ မႈေတြ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။
Huawei သံုးစြဲသူေတြ အတြက္ အဲဒီလိုမ်ိဳးေတြမျဖစ္ေစဖို႔ စစ္ေဆးႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းေတြကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ အခုလိုစစ္ေဆးရင္းနဲ႔ အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာ ရွိခဲ့ရင္လည္း ကြၽန္ ေတာ္တို႔ရဲ႕ Hotline နံပါတ္ျဖစ္တဲ့ 01-9000900 ကို ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Huawei ဟန္းဆက္တိုင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီး မွေစ်းကြက္ထဲကိုတင္သြင္းတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အရည္အေသြး ကို စိတ္ခ်လက္ခ်အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Huawei ကလည္း သံုးစြဲသူမ်ား အဆင္ေျပေျပသံုး စြဲႏုိင္ဖို႔ နည္းပညာျမင့္ ဟန္းဆက္ ေတြအသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ အၿမဲႀကိဳးစားေနပါတယ္။
Huawei သံုးစြဲသူ ေတြမွမဟုတ္ပါ ဘူး။ တျခားအမွတ္တံဆိပ္အသံုးျပဳသူေတြ အေနနဲ႔လည္း တရားဝင္ခ်ိတ္ဆက္ ထားတဲ့ဆိုင္ေတြမွာ တရားဝင္အလံုး ေတြကိုပဲဝယ္ဖို႔ အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါမွ တရားဝင္ေပးအပ္ထားတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ရရွိႏိုင္မွာမို႔ပါ''ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေကာင္းျမတ္ရာ

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
 
 
 

No comments:

Post a Comment