သင့္ရဲ႕ ကေလး အပါအ၀င္ အျခား ကေလးမ်ားက သင့္ရဲ႕ ဖုန္းကို ေဆာ့ကစား အသံုးျပဳတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ ၾကံဳဖူးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးမွာ သင့္ရဲ႕ ဖုန္းမွ အေရးႀကီး ေဒတာမ်ား ပ်က္ဆီးသြားမွာကို စိ္ုးရိ္မ္ရပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ဖုန္းမွ ေဒတာမ်ားကို ကေလးမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္တာက Kids Place ျဖစ္ပါတယ္။ Kids Place ကို အသံုးျပဳရင္ သင္သတ္မွတ္ထားတဲ့ Games, Apps မ်ားကိုသာ ကေလးက အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး အျခား Apps နဲ႔ ေဒတာမ်ားကို ကေလးက အသံုးျပဳႏုိင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

၁။ Kids Place ကို အင္စေတာလုပ္ၿပီးရင္ အသံုးျပဳနည္းကို ျပသေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးဟာ Kids Place ရဲ႕ Settings ထဲကို မ၀င္ႏုိင္ေအာင္နဲ႔ Kids Place ကေန ထြက္ခြာသြားလို႔ မရေအာင္ PIN သတ္မွတ္ေပးဖို႔ Set PIN ကို ႏွိပ္ပါ။ PIN နံပါတ္ေလးလံုုး သတ္မွတ္ေပးၿပီး Update PIN ကို ႏွိပ္ပါ။

1

၂။ ေနာက္အဆင့္မွာ PIN ေမ့သြားခဲ့ရင္ ျပန္လည္ရယူႏုိင္ဖို႔ သင့္ရဲ႕ အီးေမးကို ထည့္ေပးၿပီး ေအာက္မွာေတာ့ PIN နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သဲလြန္စ စာသားကို ေရးသားႏုိင္ပါတယ္။ Continue ကို ႏွိပ္ပါ။

Home Screen ကို ေရာက္ရင္ ကေလးက Home Button ကို ႏွိပ္ၿပီး Kids Place ရဲ႕ အျပင္ဘက္ကို ေရာက္သြားႏုိင္တဲ့အတြက္ Home Button ကို Lock လုပ္ရမွာပါ။ Lock Home Button ကို ႏွိပ္ပါ။

2

၃။ Lock Home Button မွာ အမွန္ျခစ္ေပးပါ။ ေနာက္အဆင့္မွာ Kids Place Launcher ကို Default အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ေပးရမွာပါ။ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္ပါ။

3

၄။ ၿပီးရင္ေတာ့ Home Screen ကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိမွာ ျဖစ္ၿပီး ကေလး ေဆာ့ကစား၊ အသံုးျပဳႏုိင္မယ့္ Apps မ်ားကို သင္က သတ္မွတ္ေပးဖို႔ “ Select Apps…. “ ကိ္ု ႏွိပ္ပါ။

4

၅။ ေနာက္အဆင့္မွာ App Icon ကို တစ္ခ်က္ႏွိပ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။ ၀ိုင္ဖိုင္ အိုင္ကြန္ကေတာ့ ၀ိုင္ဖိုင္္ အသံုးျပဳခြင့္ကို ကန္႔သတ္တာျဖစ္ၿပီး On/Off လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကေလး အတြက္ ဂိမ္းမ်ားကို အဓိက ေရြးခ်ယ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ Done ကို ႏွိပ္ပါ။

5

၆။ ဒါဆိုရင္ Kids Place ရဲ႕ Home Screen မွာ ကေလး ကစားႏုိင္မယ့္ Apps မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေပၚထိပ္မွ Exit ကို ႏွိပ္ၿပီး Kids Place ကေန ထြက္ခြာႏုိင္ပါတယ္။ ထြက္ခြာရင္ေတာ့ PIN ကို ရိုက္ထည့္ေပးရမွာပါ။

6

ဒါဆိုရင္ Kids Place ကို Set Up လုပ္ၿပီးပါၿပီ။ ကေလးတစ္ေယာက္က သင့္ဖုန္းကို ေတာင္းတဲ့အခါမွာ Kids Place App ကိုဖြင့္ၿပီး ေပးလို္က္ပါ။ ကေလးက သင္ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ Games, Apps မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳႏုိင္မွာပါ။ Home Screen ကိုႏွိပ္ရင္လည္း အျပင္ကို မထြက္သြားေတာ့ပါဘူး။ Settings နဲ႔ Exit Button မ်ားကို ကေလးက ႏွိပ္ရင္လည္း PIN ကိုထည့္ေပးရမွာပါ။

Android 2.1 နဲ႔ သူ႔အထက္မွာ အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး ဖုိင္အရြယ္အစားက 2.2MB သာရွိပါတယ္။ ေအာက္ပါ လင့္မွာ ရယူႏုိင္ပါတယ္။

Download