Monday, May 15, 2017

♪ “Google Play ကို hack ၾကည့္ရာ၀ယ္” ♫


Image may contain: text
Google Play ေပၚလာသည္မွာ ငါးႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီ။ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္းအသစ္ အဆန္းမ်ား ထည့္ေနက်ျဖစ္၍ ေလ့လာသင္ ယူစရာမ်ား Google Play တြင္ အၿမဲရွိေနသည္။ Google Play အသံုးျပဳသည့္ေနရာ၌ ဆရာတစ္ဆူလို ကြၽမ္းက်င္ေအာင္ ျပဳလုပ္ ျခင္းကို hack သည္ဟုဆိုပါမည္။ လာျခင္းေကာင္း ေသာ hack ျခင္းဟုဆိုပါစို႔။ Google Play မွေန၍ အခမဲ့အရာေတြခ်ည္း အခ်ဳိ အေခ်ာင္ရႏိုင္သည္ဟု မတြက္ပါႏွင့္ တစ္ေန႔ေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ ေငြေၾကးေခ်ာင္လည္လာလွ်င္ Google Play မွေန၍ အခ်ဳိ႕ အရာမ်ားကို ၀ယ္သံုးေကာင္းလည္း သံုးပါလိမ့္မည္။ အခမဲ့ေရာ အခေပးအရာမ်ား အတြက္ပါ Google ထံမွ အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈရေအာင္ ႀကိဳးစားရမည့္ေန႔ ေရာက္လာပါလိမ့္မည္။ မည္သို႔ႀကိဳးစားၾကမည္နည္း။

<အခေပး၀ယ္ယူမႈမ်ားအတြက္ Credit မ်ား>

တန္ဖိုးသတ္မွတ္ထားေသာ ပစၥည္းတစ္ခုကို ၀ယ္ယူရာတြင္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ ေရးကာလမွလြဲၿပီး အပိုဆာဒါးရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ Google Opinion Rewards ေၾကာင့္အပိုဆာဒါးေတြရမည့္ကိစၥမွာ ၀မ္းသာစရာေကာင္းသည္။ အနည္းငယ္ မွ် အားစိုက္ လိုက္႐ံုႏွင့္ ေငြေၾကးလြယ္လြယ္ကူကူ ရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ မၾကာခင္က Google Play မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေစ်း၀ယ္မႈ အတြက္ ေမးခြန္းအနည္းငယ္ေျဖေပးဖို႔ လိုသည္။ App တစ္ခု၀ယ္ယူျခင္းအတြက္ ေမးခြန္းေျဖမည္ဆိုလွ်င္ ယင္း App အတြက္ Credit ေခၚအမွတ္တခ်ဳိ႕ကို ဆုခ်ပါမည္။ ယင္း Credit မ်ားကို စုေဆာင္းထားၿပီး Google Play မွ ေစ်း၀ယ္ရာတြင္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

မိမိေပးရမည့္အေျဖတို႔သည္ တိုေတာင္းၿပီး ႐ိုးရွင္းမႈရွိသည္။ ၀ယ္ယူမႈအေပၚ မိမိ၏ခံစားခ်က္အျမင္ႏွင့္ မိမိ၏ေစ်း၀ယ္ က်င့္ထံုးကို Google က လူအမည္ ထည့္သြင္းမွတ္သားျခင္းမရွိဘဲ စုေဆာင္းပါလိမ့္မည္။ Google ထံမွ၀ယ္ေသာ app music ၊ film ၊ books ႏွင့္ TV Show အားလံုးအတြက္ Credit ရႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ရရွိရန္ tap အနည္းငယ္သာ ေခါက္ဖို႔ လိုပါသည္။ Credit ရဖို႔အတြက္ တစ္ပတ္လွ်င္ ေမးခြန္းသံုးခုအတြဲကို တစ္ႀကိမ္ေျဖဆိုရပါမည္။ Google ကေပးသည့္ Credit ၏တန္ဖိုးမွာ (၆) ပဲနိမွ (၆၀) ပဲနိအထိ တန္ဖိုးရွိပါသည္။ ကံေကာင္းလွ်င္ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖရင္း (၆) လအၾကာမွာ Credit တန္ဖိုး ၁၀ ေပါင္ေက်ာ္ ရႏိုင္ပါသည္။

<App အသစ္မ်ားသံုးမည္ဆိုလွ်င္>

Play Store မွာ App အသစ္မ်ား အၿမဲတေစတင္သည့္ စိတ္ခ်လက္ခ်သံုးႏိုင္ ေသာအဆင့္သို႔ မေရာက္ေသးပါက Beta Version ဟုသတ္မွတ္သည္။ ယင္း Version တို႔သည္ device ကို ဒုကၡေပးႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Beta testing တြင္ မည္သည့္ အေျခအေနရွိသည္ကို သိဖို႔လိုသည္။ ထိုကိစၥအတြက္ Chrome extension toolbox for Google playstore ကို www.bit.ly/play414 မွေန၍ download ခ်ၿပီး သံုးႏိုင္သည္။ ယင္း toolbox မွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေနရာတို႔၏ Web page ကို ၀င္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ မိမိ၏ PC အတြက္လိုအပ္ ေသာ APK ကိုပင္ download ဆြဲခ်ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ သက္ဆိုင္ရာ App ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ကို အျခား store တစ္ခုျဖစ္ေသာ App Brain www.appbrain.com မွတစ္ဆင့္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။
Toolbox extension တစ္ခုရထားၿပီဆိုလွ်င္ ယင္းမွတစ္ဆင့္ more info link ကိုေရြးပါ။ ၿပီးလွ်င္ Become a Tester တြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ ထိုအခါတြင္ သက္ဆိုင္ရာ App အတြက္ Special testing-version update ကို ရရွိပါမည္။ အကယ္၍ toolbox ကို install လုပ္ရန္ ဆႏၵမရွိခဲ့လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ App ၏ description ကိုဖတ္ၿပီး စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈႏိုင္သလို သက္ဆိုင္ရာ website သို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။ Beta version ရႏိုင္ၿပီဟု ေတြ႕ရမွ သာ သက္ဆိုင္ရာ link အတိုင္း လိုက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ Beta version ကို ဦးဦးဖ်ားဖ်ား သံုးခြင့္ျပဳသည့္အတြက္ ေပးဆပ္ရမည့္အရာတစ္ခုမွာ မိမိ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားအား Facebook အေနျဖင့္ Software ေရးသူထံ ျပန္ပို႔ရ သည့္ကိစၥပါတည္း။

<APK installation တြင္ block အလုပ္မခံရေအာင္>

APK တင္သည့္အခါ block လုပ္ခံရမည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ရွိသည္။ ယင္းမွာ Security ကိစၥအတြက္ ပိတ္ထားေသာ Unknown Source ကို setting မွတစ္ဆင့္ ၀င္၍ဖြင့္ေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ဖြင့္ေပးလိုက္သည့္တိုင္ APK တစ္ခုသည္ Android device အားလံုးႏွင့္ အဆင္ေျပေကာင္းမွ ေျပမည္။ ယင္းမွာ Android version ႏွင့္ အဆင္မေျပျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ သလို device ႏွင့္ အဆင္မေျပျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တခ်ဳိ႕ APK မ်ားသည္ စမတ္ဖုန္းေပၚတြင္ အဆင္ေျပေသာ္ လည္း တက္ဘလက္ေပၚတြင္ အဆင္မေျပပါ။ ယင္းမွာ ဖုန္းအတြက္ ေရးထားေသာ APK ေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္ ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ Android version နိမ့္ေသာ တက္ဘလက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုကိစၥမ်ားအျပင္ ပထ၀ီအေနအထားေပၚမူတည္ၿပီး APK တခ်ဳိ႕ကို Google ကပိတ္ထားျခင္းလည္းရွိသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ USA အတြက္ သီးသန္႔ခြင့္ျပဳေသာ APK မ်ားကို အျခား ေနရာမ်ား၌ သံုး၍မရႏိုင္ပါ။ သံုးခ်င္သည္ဟုဆိုပါက VPN ကိုသံုးၿပီး ေက်ာ္ရခြရပါေတာ့မည္။ ေက်ာ္ဖို႔ခြဖို႔အတြက္ Google account အေဟာင္းကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး account အသစ္ဖြင့္ရပါမည္။ Account အသစ္ကိုသံုးၿပီး VPN တစ္ခုခုမွတစ္ဆင့္ Play store သို႔၀င္ၿပီး account ေနာက္တစ္ခုထပ္ဖြင့္ကာ အသံုးျပဳရပါမည္။ အသံုးျပဳသင့္သည္မွာ TunnelBear VPN ျဖစ္ၿပီး www.tunnelbear.com တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ Unknown source ကိုဖြင့္ ထားၿပီး အျခား Source တစ္ခုခုမွေန၍ မိမိလိုခ်င္ေသာ APK ကို ရယူ ႏိုင္ေသာ္လည္း malware ကပ္ညႇိႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားပါသည္။

<Google Play မွ secret app မ်ား ရယူလိုသည့္အခါ>

Play Store ကိုဖြင့္လိုက္သည့္အခါ မ်ားျပားလွစြာေသာ app တို႔ကို မ်ားျပားလွစြာေသာ ေခါင္းစဥ္တို႔ေအာက္တြင္ ေတြ႕ ျမင္ရပါမည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ျပရလွ်င္ Tools ၊ Entertainment ႏွင့္ Photography စေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ app တို႔သည္ Playstore ေပၚတြင္ ရွိသမွ်အားလံုးမဟုတ္ေသးပါ။ Indie corner ဟုေခၚသည့္ ေဖ်ာက္ ထားေသာ section တစ္ခု Play Store ထဲတြင္ ရွိေနပါေသးသည္။ အမွန္အတိုင္းေျပာရလွ်င္ Software ေရးသူ အသစ္ေလး မ်ား၏ app သည္အင္အားႀကီးမားေသာ Software ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ app ေအာက္တြင္ ျမဳပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။

Google ကလည္း Software ေရးသူအသစ္ေလးမ်ား၏ app တို႔ကို the latest and most inmovative releases, our current favourites and must - have indie mast-erpieces all in one place ဟုေရးသားၿပီး ပြဲထုတ္ပါသည္။ Inde corner ကို Play store ၏ menu စာရင္းထဲတြင္ ေတြ႕ရမည္မဟုတ္ပါ။ ယင္းကို Play store ထဲမွ တစ္ဆင့္ တိုက္႐ိုက္သြား၍ရမည္ မဟုတ္ဘဲ www.bit.ly/indie420 မွတစ္ဆင့္သာ အလြယ္တကူ၀င္ေရာက္ႏိုင္ပါမည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ Indie section ထဲ၌ Google Play Indie Games Contest တြင္ ထိပ္ဆံုး ၁၀ စာရင္း၀င္ခဲ့ေသာ ဂိမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထား ပါသည္။ အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေျပာင္ေျမာက္ၿပီး မကစား ဘဲမေနႏိုင္ရေအာင္ စြဲေစႏိုင္ေသာ Happy Hop: Kawaii jump သည္ အဆိုပါ ဂိမ္းမ်ားအနက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။


ဧဧသက္(ၿဖဳိးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပုံ)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

No comments:

Post a Comment