Friday, September 23, 2016

♪ “ေခတ္မီနည္းမ်ားျဖင့္ေငြေပးေခ်ျခင္း” ♫


ေန႔စဥ္လူမႈဘ၀မ်ားတြင္ေငြေၾကးနဲ႔ကင္းကြာလို႔ရေသာသူမ်ားဟာအနည္းစုသာရွိႏိုင္ပါသည္။သက္ဆိုင္ရာ အတိုင္းအတာအေလ်ာက္ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈျပဳမွသာ စား၀တ္ေနေရးအတြက္အဆင္ေျပေစပါလိမ့္မယ္။ပိုက္ဆံကိုအေၾကာင္းအမ်ိဳး မ်ိဳးအတြက္သံုးဖို႔နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ရွာၾကသူမ်ားထဲတြင္႐ိုးသားစြာရွာေဖြသူမ်ားရွိသလို၊ဒုစ႐ိုက္မႈက်ဴးလြန္၍ ရွာေဖြသူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ေငြေၾကးပိုက္ဆံဟာအေရးႀကီး၊အေရးပါတယ္လို႔သတ္မွတ္ထားသူမ်ားရွိ သကဲ့သို႔ေငြသည္အရာရာတိုင္းမွာအေရးမပါေၾကာင္း၊ပိုက္ဆံကိုအဓိကမထားေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ျပဳသူမ်ား လည္းရွိပါသည္။ေသခ်ာသည္မွာအေၾကာင္းအရာအမ်ားအျပားေဆြးေႏြးသည့္အခါေငြေၾကးကိစၥအေၾကာင္း ကိုေတာ့ခ်န္လွပ္ထားလို႔မရပါဘူး။
ေန႔စဥ္ပိုက္ဆံအ၀င္အထြက္ျပဳလုပ္ေနရသူမ်ားအတြက္အဆင္ေျပေစမယ့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္ေပးလာၾကသူမ်ားလည္းရွိပါတယ္။ ေငြစကၠဴမ်ားကိုတန္ဖိုးအလိုက္ ႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္း၊ေငြအေၾကြေစ့မ်ားသြန္းေလာင္း ျခင္းစသည္တို႔ကိုသက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားကေဆာင္ရြက္ ထားၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာတန္ဖိုးႀကီးမားသည့္ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္တစ္ခါတေလအဆင္ မေျပေစပါဘူး။ဒါေၾကာင့္အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားကတန္ဖိုးႀကီးေသာေငြစကၠဴမ်ားကိုထပ္မံ႐ိုက္ႏွိပ္၍သံုးစြဲဖို႔ အဆင္ေျပေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ေငြစကၠဴ မ်ားနဲ႔ေငြေပးေခ်မႈျပဳၾကသည့္အခါအဆင္မေျပေသာအေျခအေနအခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါသည္။သယ္ယူသြားဖို႔အတြက္အခက္အခဲျဖစ္ႏိုင္သလိုေရတြက္စစ္ေဆးဖို႔ အတြက္လည္းအခ်ိန္ၾကာေစပါသည္။ေဟာင္းႏြမ္းစုတ္ၿပဲေသာေငြစကၠဴမ်ားပါရွိလာသည့္အခါမွာလည္း စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။ေငြစကၠဴမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္၍မသမာမႈျပဳလုပ္သူမ်ားလည္းရွိပါသည္။အရြယ္တူေငြစကၠဴမ်ားကို ၾကားညႇပ္သံုးစြဲျခင္း၊ေငြစကၠဴအတုမ်ားဖန္တီးသံုးစြဲျခင္းမ်ားျပဳၾကပါသည္။ ဒါေၾကာင့္တစ္ဖက္မွာလည္းေငြစကၠဴမ်ားတြင္လံုၿခံဳေရးစနစ္ပိုေကာင္းေအာင္ ဖန္တီးလာၾကပါသည္။
ေငြစကၠဴမ်ားကိုကိုင္တြယ္သံုးစြဲသည့္အခါက်န္းမာေရးပိုင္းအတြက္လည္း ဂ႐ုစိုက္ရပါသည္။မႈိတက္ေနေသာညစ္ပတ္ေနေသာေငြစကၠဴမ်ားတြင္မျမင္ ရေသာေရာဂါပိုးမႊားမ်ားစြာရွိေနႏိုင္ပါသည္။ဒါ့အျပင္ေငြစကၠဴမ်ားကိုေငြေရစက္ထဲတြင္ထည့္သြင္းေရတြက္သည့္ အခါမွာလည္းေကာင္း၊ေငြစကၠဴအုပ္အတြင္း အျခားတန္ဖိုးနည္းေငြစကၠဴမ်ား(သို႔) သာမန္စကၠဴမ်ားညႇပ္ထားျခင္း ရွိမရွိ စစ္ေဆးသည့္အခါမွာလည္းေကာင္းအမႈန္အမႊားမ်ားေလထဲလြင့္ပ်ံ႕ႏုိင္ပါသည္။ဒါေၾကာင့္mask မ်ားတပ္ဆင္ၾကရပါသည္။ႏိုင္ငံကူးသန္းသြားလာေနရသူမ်ား အတြက္ေငြေၾကးဟာပိုလို႔ပင္အေရးပါပါသည္။ဒါေၾကာင့္ဘဏ္မ်ားတြင္လည္းအဆင့္ျမင့္ေငြသံုးစြဲနည္းမ်ား ကို၀န္ေဆာင္မႈေပးလာၾကပါၿပီ။ေငြေပးေခ်ျခင္း သည္နဂိုထက္စာလွ်င္အခုေခတ္အေျခအေနမွာပို၍အဆင္ေျပလာပါသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္စမတ္နာရီႏွင့္စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳလာၾကေသာေၾကာင့္ပါ။ေငြရွင္းဖို႔ အတြက္ေကာင္တာေရွ႕သြားတဲ့အခါပိုက္ဆံအိတ္ ဖြင့္ၿပီး၊ ေဒၚလာရြက္မ်ားထုတ္ေရဖုိ႔မလိုသလုိ၊credit card ကိုေပးၿပီး ေငြရွင္းစက္မွာျဖတ္ဖို႔မလုိေတာ့ပါဘူး။ဖုန္းႏွင့္စတိုးဆိုင္ကdevice တို႔wireless ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာေၾကာင့္ဖုန္းကfingerprint sensor ေပၚဖိ၍ပိုက္ဆံရွင္း ႏိုင္ပါၿပီ။
ဒါေပမယ့္ထိုစမတ္အသံုးအေဆာင္မ်ားကတတိယႏိုင္ငံမ်ားမွာသာလူသံုးမ်ားပါေသးသည္။ကမၻာတစ္၀န္း ရွိႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာေနရာမယူႏိုင္ေသးပါဘူး။
ဒါေပမယ့္လက္သင့္ခံလာရမယ့္ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေစ်း၀ယ္မွန္သမွ်Digital ပိုက္ဆံအိတ္မ်ားကိုအသုံးျပဳဖို႔အတြက္သည္ လုပ္ငန္း အမ်ားစုmobile payment စနစ္အားလက္ခံေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္းလိုအပ္ပါ သည္။အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားသည္လုံၿခံဳေရးစံႏႈန္းစံထားႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအရပါ ၀င္လုပ္ေဆာင္ဖို႔တုံ႕ေႏွးေနၾကပါသည္။Apple ႏွင့္ Google တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေပမယ့္စီးပြားေရးအင္အား ေတာင့္တင္းေသာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္စနစ္မ်ား၊ကြန္ရက္မ်ား ျဖင့္သာခရီးဆက္ခ်င္ၾကပါသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ နည္းပညာကုမၸဏီ မ်ားကသူတို႔၏စနစ္မ်ားျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွာကိုမလိုလားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။တစ္ဖက္တြင္ လည္းစမတ္နာရီမ်ား၊စမတ္ဖုန္းမ်ားနဲ႔ေငြသံုးစြဲမႈကို တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားကႀကိဳးစားေနၾကပါသည္။ဒါမွသာသူတို႔၏ထုတ္ကုန္ မ်ားပိုမိုေရာင္းခ်ၾကရပါမယ္။ကတ္မ်ားျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈသည္လည္းအသုံးမ်ားေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ကာ၊ Credit ကတ္၊Debit ကတ္ႏွင့္Chip ကတ္ဟူ၍ကတ္မ်ိဳးစံုရိွပါသည္။Credit ကတ္၊
Debit ကတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းကတ္အတုမ်ားရိွေသာေၾကာင့္လံုၿခံဳေရး စနစ္ပိုေကာင္းေစရန္Chip ကတ္မ်ားကိုထုတ္လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။Bank အေကာင့္၊Credit ကတ္မရိွသူမ်ားအတြက္လည္းPrepaid ကတ္ဆိုသည္ကို ထုတ္လုပ္ေပးထားပါေသးသည္။
ကတ္မ်ားအသုံးျပဳသည့္အခါတြင္လည္းေငြေၾကးဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါ သည္။ကတ္ေပ်ာက္သည့္အခါ၊အခိုးခံရသည့္အခါမိမိ၏ေငြေၾကးမ်ားမပါရိွေစ ရန္အခ်ိန္မီသက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားသို႔သတင္းေပးပို႔ရန္လိုအပ္ပါသည္။ Prepaid ကတ္သည္Debit ကတ္နဲ႔ဆင္တူေသာ္လည္းဘဏ္အေကာင့္ ႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္းမရိွပါဘူး။ကတ္ကိုလုိအပ္သလိုေငြျဖည့္သြင္းသုံးစြဲႏိုင္ကာ၊အေသးသုံးမ်ားအတြက္ပါ အဆင္ေျပစြာျဖင့္ေငြေပးေခ်ႏိုင္ပါမည္။ကတ္ေပ်ာက္ဆုံးမႈ၊ဆုံး႐ံႈးမႈကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ရန္ကတ္ကိုအြန္လိုင္း (သုိ႔)ဖုန္းျဖင့္စာရင္းသြင္းအသိအမွတ္ျပဳထားရပါမည္။ တစ္လစာ ၀င္ေငြ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ဘဏ္စသည္တို႕ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ကတ္မ်ားအသုံးျပဳျခင္းသည္ပိုက္ဆံအသုံးမ်ားေစပါသည္။အရစ္ က်ေပးေခ်ႏိုင္ျခင္း၊အေၾကြးထား၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္မိမိလိုခ်င္သည့္အရာမွန္သမွ်ကို၀ယ္ယူတတ္ၾက ပါသည္။အသုံးမ်ားျခင္း၏ေနာက္တြင္အေၾကြးဆပ္ရမႈလည္းမ်ားတတ္ပါသည္။Prepaid ကတ္သည္ Credit ကတ္ကဲ့သုိ႔မဟုတ္ေသာေၾကာင့္မိမိတြင္ရိွေသာေငြပမာဏ အတိုင္းသာ သုံးစြဲႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး၊အေၾကြးနဲ႔ကင္းေစႏိုင္ပါသည္။ကေလးသူငယ္မ်ား၊အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကိုPrepaid ကတ္သုံးစြဲေစျခင္းသည္လည္းေငြေၾကး အ႐ႈပ္အရွင္းမွကင္းေ၀းေစပါသည္။မိဘမ်ားအေနျဖင့္မိမိ၏သားသမီးမ်ားကို ေငြေၾကးမ်ားစြာအသုံးမျပဳေစ လုိေသာအခါအျခားကတ္မ်ားထက္Prepaid ကတ္ ကို သုံးေစသင့္ပါသည္။အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအေနျဖင့္အဆိုပါ ကတ္မ်ားေပ်ာက္ပါကလည္းေငြေၾကးမ်ားစြာမပါရိွေသာေၾကာင့္ေငြပမာဏမ်ားစြာမဆုံး႐ံႈးပါဘူး။
နည္းပညာနဲ႔ဆက္စပ္ေနေသာအရာမ်ားသည္ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္အနည္း၊အမ်ားရိွ တတ္ပါသည္။Prepaid ကတ္မ်ားသည္လည္းအားနည္းခ်က္ရိွပါသည္။Prepaid ကတ္မ်ားသည္သုံးစြဲသူ၏credit သမိုင္းတည္ေဆာက္ရန္အတြက္မကူညီ ႏိုင္ပါဘူး။ ကားအငွား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာAvis ႏွင့္Hertz တို႕သည္ Prepaid ကတ္ကိုလုံၿခံဳေရးပိုင္းလက္မခံေသာေၾကာင့္သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ Credit (သုိ႔) Debit ကတ္ကိုသာအသုံးျပဳရပါမည္။ဓာတ္ဆီျဖည့္ျခင္း၊gas ျဖည့္ျခင္းတို႔တြင္လည္းသတိျပဳရပါမည္။ဓာတ္ဆီ (သို႔) gas ျဖည့္ၿပီးမွသာ ေငြကိုေနာက္မွေပးေခ်သင့္ပါသည္။တစ္စုံတစ္ရာခ်ဳိ႕ယြင္းမႈျဖစ္ပါက၊အမွတ္ မွားပါကအက်ဳိးမထိခိုက္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။Prepaid ကတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားမႈတြင္Bluebird သည္ရမွတ္အမ်ားဆုံးျဖစ္ပါသည္။ Chase Liquid,Green Dot Prepaid Visa,Halogen Reloadable Prepaid Card,American Express Serve,H&R Block Emerald Prepaid MasterCard,Fifth Third Bank Access 360°,Prepaid Visa RushCard, Rush Unlimited Plan, BB&T MoneyAccount Card, Regions Now Card, WalmartMoneyCard Master Card, Prepaid Visa RushCard Pay As You Go Plan, UPside Visa Prepaid Card,PNCSmartAccess Prepaid Visa Card, PayPower Visa Prepaid Card, NetSpend Prepaid Visa Premier FeeAdvantagePlan,Univision MasterCard Prepaid Card, AccountNow Gold Visa Prepaid Card, NetSpend Prepaid Visa Pay-As-You-Go Plan စသည္တို႕ကအစဥ္လိုက္ရပ္တည္ေနပါသည္။
၂၄နာရီေငြထုတ္ႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေပးထားေသာစက္မ်ားသည္လည္းတစ္ခါတစ္ရံခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္အဆင္မေျပျဖစ္ကာ၊ ေငြဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားပင္ရိွပါသည္။ေငြထုတ္စက္မ်ားကိုဦးတည္ တိုက္ခိုက္သည့္သူ မ်ားလည္းရိွေသာေၾကာင့္ဘဏ္မ်ားဘက္ကေတာ့ကတ္မ်ားကိုပိုမိုလံုၿခံဳေစ လိုၿပီး၊သံုးစြဲသူမ်ားထိခိုက္မႈမရွိဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါသည္။ဒါမွသာသူတို႔အေနျဖင့္ ဂုဏ္သတင္းထိန္းသိမ္းႏိုင္ၿပီးတာ၀န္ယူမႈေလ်ာ့နည္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။The American Bankers Association ၏ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားမႈအရၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ မ်ားတြင္ေငြေၾကးဆံုး႐ႈံးမႈတန္ဖိုးဟာေဒၚလာ1.74 trillion ခန္႔ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ပိုက္ဆံအိတ္မကိုင္ေဆာင္ဘဲ၊ေငြစကၠဴအထပ္လိုက္မထည့္ဘဲစမတ္ဖုန္း၊ စမတ္နာရီ၊ကတ္မ်ားျဖင့္႐ိုးရွင္းလြတ္လပ္စတိုင္က်စြာ ေစ်း၀ယ္ထြက္ႏိုင္ ၾကၿပီး၊discount coupon, gift voucher, member card မ်ားကလည္း ေစ်း၀ယ္သူမ်ားအားဆြဲေဆာင္ထားႏိုင္ကာ၊ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာေနရာယူထားၾကပါသည္။ေခတ္မီ သူတို႔၏ပိုက္ဆံအိတ္ထဲတြင္လိပ္စာကတ္မ်ား၊ေငြစကၠဴရြက္မ်ားေနရာဖဲ့ေပးရမယ့္အရာမ်ားကေတာ့ေငြသံုး စြဲေပးေခ်ရေသာနည္းပညာကတ္ မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းတိုး
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
No comments:

Post a Comment