သၾကၤန္ကာလမွာ ေရကစားရင္းနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အိမ္သာတြင္း၊ ေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ားထဲ ဖုန္းျပဳတ္က်သြားလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရစိုသြားတဲ့ စမတ္ဖုန္းကို မပ်က္ဆီးေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ ရွိပါတယ္။ ဖုန္းျပင္ဆိုင္ကို အရင္မသြားဘဲ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းေတြကို ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ နည္းလမ္းမ်ားကို အပိုင္း ၂ ပိုင္းခြဲၿပီး ေဖာ္ျပေပးထားတာျဖစ္ၿပီး ယခုအပိုင္းကေတာ့ အပိုင္း ၂ ျဖစ္ပါတယ္။
၅။ တကယ္လို႔ သင့္ဖုန္းဟာ ေရအရမ္းစိုသြားတဲ့ အေျခအေနမွာ အတြင္းပိုင္းအထိ ေရာက္သြားတဲ့ ေရမ်ားကို အ၀တ္နဲ႔ သုတ္ယူဖို႔ ခက္ခဲသြားပါၿပီ။ အဲဒီအေျခအေနမွာ ေလစုပ္တဲ့ ကိရိယာကို အသံုးျပဳၿပီး ေရမ်ားကို ဖယ္ရွားပါ။ microSD Card, SIM Card တို႔လို ေသးငယ္တဲ့ အရာမ်ားကို ေလစုပ္ကိရိယာရဲ႕ အေ၀းမွာ ထားပါ။
5
၆။ Ziplock အိတ္လို ဇစ္ပါတဲ့ အိတ္ထဲကို ဖုန္းနဲ႔ အတူ မခ်က္ရေသးတဲ့ ဆန္ေစ့မ်ားကို ထည့္ၿပီးပိတ္ထားပါ။ ဆန္ေစ့မ်ားဟာ ေရကို စုပ္ယူရာမွာ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ အစြမ္းသတၱိရွိပါတယ္။
6
၇။ ဖုန္းမွ ေရေတြကို ေျခာက္ေသြ႕ေစဖို႔ အထူးျပဳလုပ္ထားတဲ့ Phone Drying Pouch ေတြကို အနီးအနားမွာ လွ်င္ျမန္စြာ ၀ယ္ယူလို႔ရရင္ အသံုးျပဳပါ။ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူလို႔ မရရင္ေတာ့ ဆန္ေစ့နည္းလမ္းကိုသာ အသံုးျပဳပါ။
7
၈။ ေရစိုသြားတဲ့ ဖုန္းကို တစ္ရက္ကေန ႏွစ္ရက္အထိ ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ ထားပါ။ ဖုန္းကို ပါ၀ါဖြင့္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ SIM Card ကို ဖုန္းအေဟာင္းထဲထည့္ၿပီး အသံုးျပဳပါ။ သူငယ္ခ်င္း ၊ မိတ္ေဆြမ်ားမွာ ဖုန္းအပို္တစ္လံုးရွိရင္လည္း အဲဒါကို အသံုးျပဳပါ။
၉။ ႏွစ္ရက္ၾကာၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ ဆန္အိတ္ထဲကေန ဖုန္းကို ယူပါ။ ဘက္ထရီကို ဖုန္းမွာ တပ္ဆင္ၿပီး ပါ၀ါဖြင့္ပါ။
၁၀။ ပါ၀ါမပြင့္ခဲ့ရင္ေတာ့ ဖုန္းကို အားသြင္းၾကည့္ပါ။ ဘက္ထရီ အားသြင္းတဲ့ အေျခအေနကို မျမင္ရရင္ေတာ့ ဘက္ထရီ ပ်က္ဆီးသြားတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘက္ထရီကို ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ ထပ္မံ ထားရွိၿပီးမွ တစ္ခါျပန္စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ။ ဒီလိုလုပ္လို႔မွ အဆင္မေျပေသးရင္ ဘက္ထရီအပိုကို တပ္ဆင္ၾကည့္ပါ။ ဒီလိုလုပ္လို႔မွ အဆင္မေျပေသးရင္ေတာ့ နီးစပ္ရာ ဖုန္းျပင္ဆိုင္မ်ားမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို ျပသပါ။
၁၁။ ဖုန္းဟာ ပါ၀ါပြင့္ၿပီး အလုပ္ေကာင္းေကာင္း လုပ္ေနရင္လည္း အရင္အေျခအေနအတိုင္း ရွိသလား ဆိုတာကို စစ္ေဆးဖို႔ ရက္အနည္းငယ္ၾကာၾကာ အထိ ဂရုတစိုက္ ေစာင္ၾကည့္ပါ။ စပီကာေတြ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း လုပ္၊ မလုပ္စစ္ေဆးဖို႔ သီခ်င္း နားေထာင္ၾကည့္ပါ။ ထိေတြ႔မ်က္ႏွာျပင္ရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈကိုလည္း စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။