Tuesday, April 19, 2016

ဖုန္းေခၚလာမရေအာင္ Block ထားနိုင္မည့္ Safest Call Blocker v1.5.00.9 Apkယခု App တြင္ အသံုးျပဳသူမွ မိမိဖုန္းအား မိမိမၾကိဳက္ဘဲ ဖုန္းေခၚဆိုေနျခင္းမ်ားရွိပါက ထိုသူ၏ ဖုန္းနံပါတ္အား မိမိထံဖုန္းေခၚဆိုခြင့္ မရေစရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ အလြယ္တကူ Block ထားနိုင္မည့္ Application တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
Safest Call Blocker အားရယူနိုင္ပါတယ္။


No comments:

Post a Comment