Monday, August 15, 2016

♪ “Bluetooth ေသာ့ခေလာက္ တစ္ေခတ္ဆန္းခ်ိန္” ♫


ေနအိမ္အေဆာက္အဦႏွင့္၀င္းၿခံလံုၿခံဳေရးအတြက္သံုးေသာ ေသာ့ခေလာက္တို႔သည္ ႏွစ္ဆယ္ရာစု ႏွစ္ကုန္ ခ်ိန္အထိ အေျပာင္းအလဲမရွိခဲ့။ ေၾကးေသာ့ခေလာက္ထူထူႀကီးမ်ားေနရာတြင္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး သတၳဳစပ္ ေသာ့ ခေလာက္မ်ား အစား၀င္လာ သည္။ သံေခ်းမတက္ႏိုင္ေသာ သံမဏိ ေသာ့ခေလာက္မ်ား အစား၀င္ လာသည္။ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈ ပိုေကာင္းေစရန္ ဂဏန္းသံုးလံုး သတ္မွတ္ၿပီး ဖြင့္ရေသာ ေသာ့ခေလာက္မ်ားလည္း ရိွလာ သည္။

သို႔ေသာ္ ဂဏန္းသံုးလံုး ေသာ့ခေလာက္တို႔သည္ ခရီးေဆာင္ ေသတၱာ မ်ား၊ စက္ဘီးမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ ေနအိမ္ အေဆာက္အဦ လံုၿခံဳေရးအတြက္သံုးေသာ ေသာ့ ခေလာက္မ်ားျဖစ္မလာပါ။ ကတ္ျပားထိုးထည့္ၿပီး တံခါးဖြင့္ရသည့္ ေသာ့စနစ္ရွိေသာ္လည္း ယင္းတို႔သည္ ေသာ့ခေလာက္ မဟုတ္ပါ။ကမၻာ့အသစ္ဆန္းဆံုး ေသာ့ခေလာက္ေပၚလာခ်ိန္ သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဟုဆိုရပါမည္။ Bluetooth စနစ္ကိုသံုးၿပီး အဖြင့္ အပိတ္ လုပ္ရေသာ Dog & Bone Locksmart Mini သည္ အမ်ားသံုးျဖစ္လာႏိုင္သည့္ Bluetooth ေသာ့ခေလာက္တစ္လံုးျဖစ္ ပါသည္။

ဤေသာ့ခေလာက္ အဖြင့္ အပိတ္ကို မိုဘိုင္းဖုန္းေပၚမွေန၍ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ေခတ္မီသည္ထက္မီလာ သည့္ စမတ္ဖုန္း မ်ားသည္ ဖုန္းေျပာ႐ံု သက္သက္ အသံုးက်သည္ မဟုတ္ပါ။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ဖုန္းကို ပိုက္ဆံအိတ္လိုသံုးပါသည္။ ေနအိမ္ရွိ မီးႏွင့္ အေႏြးေပးစနစ္ကို စီမံထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သံုးပါသည္။ Spot Cam Eva ကဲ့သို႔ေသာ လံုၿခံဳေရး ကင္မရာမ်ားကိုသံုး၍ မိုဘိုင္းဖုန္း ျဖင့္ အေ၀းမွေနၿပီး အိမ္၏ လံုၿခံဳေရးကိုလည္း စစ္ေဆးလာႏိုင္ပါသည္။

ေသာ့ခေလာက္သည္ Bluetooth စနစ္သံုးထားသျဖင့္ လံုၿခံဳေရး ပိုေကာင္း သည္ကား မွန္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ေသာ့ခေလာက္သည္ ေသာ့ခေလာက္ တစ္လံုး ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာ ႀကံ႕ခိုင္မႈႏွင့္ မာေက်ာမႈမ်ားရွိဖို႔ လိုပါ၏။ ေသာ့ခေလာက္ တစ္လံုးလို ပီပီျပင္ျပင္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ဖို႔လည္းလိုပါ၏။ Locksmart Mini သည္ ထိုသို႔ေသာ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုပါ၏လား။ စမတ္နည္းပညာသံုး Locksmart mini သည္ အဆက္အျပဳလံုး၀မပါဘဲ တစ္ေတာင့္တည္းေသာ သတၳဳျဖင့္ ပံုသြန္းထားသည့္ ေသာ့ခေလာက္ တစ္လံုး ျဖစ္ပါ၏။

Zamak-3 သြပ္သတၳဳစပ္ကိုယ္ထည္ျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာ ဤေသာ့ခေလာက္သည္ အေလးခ်ိန္ အလြန္မစီးေသာ္လည္း ႀကံ႕ခိုင္မႈအား အလြန္ေကာင္းပါ၏။ (၇) မီလီမီတာအခ်င္းရွိေသာ ေသာ့ကိုင္းသည္ အသားမာေက်ာေအာင္ အထူး ျပဳျပင္ထားသည့္ သတၳဳျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လံုၿခံဳေရး ႐ႈေထာင့္ မွၾကည့္လွ်င္ ဤေသာ့ခေလာက္သည္ ႀကံ႕ခိုင္မာေက်ာၿပီး လံုၿခံဳမႈလည္း အလြန္ေကာင္းပါ သည္။ ေနအိမ္မွာသံုးသံုး၊ အေဆာက္ အဦမွာသံုးသံုး၊ စက္ဘီးမွာသံုးသံုး အလြယ္တကူ ပ်က္စီး မည္ကို မေၾကာက္ရသလို အလြယ္ တကူ ဖ်က္ဆီးခံရမည္ကိုလည္း မေၾကာက္ရပါ။

 ျပင္ပရာသီဥတုႏွင့္ မိုးေလ တို႔၏ တိုက္စား ျခင္းဒဏ္ခံႏိုင္ေအာင္ ေသာ့ခေလာက္ကို အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ရာဘာသားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ေပးထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေသာ့ခေလာက္ကို အေဆာက္အဦအတြင္း၌သာမက အေဆာက္အဦ အျပင္ဖက္ေနရာမ်ား တြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ မိုးသက္ေလျပင္း ဒဏ္ခံႏိုင္သလို မုီးသီးဒဏ္ကိုလည္း ခံႏိုင္သည္။ ႏွင္းဒဏ္ကို မမႈသလို ျပင္းထန္ေသာေနေရာင္ေအာက္တြင္ လည္း တာရွည္ခံႏိုင္ပါသည္။

ဤေသာ့ခေလာက္၏ အပူခ်ိန္အနိမ့္အျမင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးဒဏ္ခံႏိုင္စြမ္းမွာလည္း ခ်ီးက်ဴးေလာက္ သည္။ ေရခဲမွတ္ေအာက္-(၂၀) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ မွာ ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ႏုိင္သလို အပူျပင္းသည့္ (၇၀) စင္တီဂရိတ္တြင္လည္း ေကာင္းစြာ အလုပ္ လုပ္ပါသည္။ ႐ိုး႐ိုးေသာ့ခေလာက္တစ္လံုးဆိုလွ်င္ ယင္းအပူခ်ိန္မ်ား၌ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းကို စာဖြဲ႕စရာမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ စမတ္ နည္းပညာသံုး ေသာ့ခေလာက္တစ္လံုးအတြက္မူ ယင္းအပူခ်ိန္ အနိမ့္အျမင့္ တို႔၌ ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းမွာ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။

 ေသာ့၏ ေအာက္ေျခတြင္ ရာဘာျပားတစ္ခုျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားေသာ Micro- USB Port တစ္ခုရွိပါသည္။ ေသာ့အား အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္ ယင္း Port မွ တစ္ဆင့္ ေသာ့အတြင္းပိုင္းသို႔ ေရေႏြး႐ိုက္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ရာဘာျပား ဖံုးအုပ္ ေပးထားျခင္း သည္ အေရးပါေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ Lock-smart mini တြင္ LED အခ်က္ျပမီး ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး ေသာ့ခေလာက္အား အသံုးျပဳ ရန္ အသင့္ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ယင္းမီးလံုးေလး လင္းေနပါမည္။ ေသာ့ခေလာက္ကို ၾကည့္လွ်င္ အဆင္အျပင္ မလွေသာ္လည္း ယင္းသည္ အားနည္းခ်က္တစ္ခု ေတာ့ မဟုတ္ပါ။

 ေသာ့ခေလာက္တစ္လံုး အလုပ္လုပ္ေနသည္ဆိုသည့္ကိစၥ အတြက္ မီးလင္းၿပီး အခ်က္ျပျခင္း၊ အသံေပါင္းစံုျမည္ေနျခင္း စသည့္ကိစၥမ်ား ကို ေသာ့ခေလာက္ သံုးစြဲသူမ်ားက သေဘာက်ေကာင္းမွ က်ပါမည္။ သို႔ေသာ္ တန္ဖိုးရွိသည့္အရာတို႔အား အကာအကြယ္ျပဳမည္လားဟု မီးလင္းအသိေပးၿပီး ေသာ့ခေလာက္ အလုပ္ကို ေကာင္းစြာ လုပ္ႏုိင္မည္ဟုဆိုလွ်င္ ေက်နပ္သင့္ပါ သည္။
ဤေသာ့ခေလာက္သည္ သံုးစြဲသူ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လံုၿခံဳေရး အစီအမံမ်ားျပဳလုပ္ခြင့္ကို Bluetooth မွတစ္ဆင့္ ေပးအပ္ထားပါသည္။ ထိုသို႔ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေသာ့ခေလာက္အားဖြင့္ရန္ Pin Code ႐ိုက္ထည့္ရျခင္း၊ ေသာ့ခေလာက္ မည္သည့္ေနရာ၌ရွိေနသည္ကို ေျခရာ ခံရျခင္းအလုပ္တို႔မွ ကင္းေ၀းေစပါသည္။

 ေသာ့ခေလာက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခက္အခဲ မ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ယင္း Bluetooth စနစ္သည္ အေျဖ ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း သံုးစြဲသူအေတာ္မ်ားမ်ားကမူ ယင္း ဆက္သြယ္ မႈ လမ္းေၾကာင္းထဲသို႔ မသမာသူမ်ား၀င္၍ hack မည္ကို စိုးရိမ္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ Hack ခံရမည္ဆိုလွ်င္ အဖိုးတန္ ပစၥည္းမ်ား သူခိုးလက္သို႔ ပို႔ေရးမွာ ပို၍လြယ္ကူေတာ့မည့္ အေျခအေနရွိပါသည္။ယေန႔ေခတ္ Bluetooth ေသာ့ ခေလာက္ ေစ်းကြက္ထဲသို႔ ေရာက္လာသည္မွာ Locksmart Mini တစ္မ်ဳိးတည္း မဟုတ္ ပါ။ အမ်ဳိးအစားေပါင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ အျခား ေသာ့ခေလာက္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ ထားမွန္း မသိႏိုင္ေသာ္ လည္း Lock-smart Mini တြင္ 128 bit Bluetooth Encryption Standard ျဖင့္ ကြန္ရက္လံုၿခံဳေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးထားသည္။

မူရင္းကုမၸဏီ၏ အဆိုအရ ယင္းလံုၿခံဳေရးစနစ္သည္ ေလာေလာဆယ္ Bluetooth ေသာ့ ခေလာက္ ေစ်းကြက္၌ ရရွိႏိုင္သည့္ အျမင့္ဆံုးကာကြယ္ေရးစနစ္ဟု သိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားသူတစ္ေယာက္ေယာက္ထံ Bluetooth ေသာ့ခေလာက္ ၀င္ေရာက္ အသံုးျပဳခြင့္မေပးမခ်င္း မိမိ၏ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားသည္ လံုၿခံဳစြာ ေသာ့ခတ္ထားႏိုင္ေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိပါသည္။

ယင္းမွ်ေလာက္ကိုပင္ စိတ္မခ်ႏိုင္ပါဟု ဆိုသူမ်ားအတြက္ iOS သို႔မဟုတ္ Android စနစ္ေပၚမွတစ္ဆင့္ သံုးႏိုင္ေသာ Locksmart app ရွိပါေသးသည္။ iOS user မ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ Touch ID protection သာမက password ျဖင့္ ကာကြယ္ ေသာစနစ္လည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ေသာ့ခေလာက္ကိုဖြင့္ေသာ စနစ္သည္လည္း ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူပါသည္။ ပထမဆံုးေသာ့ခေလာက္ ႏွင့္ စမတ္ဖုန္းအၾကား Bluetooth အဆက္အသြယ္ အသက္၀င္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ယင္းေနာက္ Locksmart app ကို ဖြင့္ရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ ေသာ့ခေလာက္၏ ေအာက္ေျခရွိ ခလုတ္ကိုႏွိပ္၍ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ လုပ္ရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ဖုန္း Screen ေပၚရွိ unlock ေနရာတြင္ တစ္ခ်က္ႏွိပ္႐ံု သာ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ လွ်င္ ေသာ့ခေလာက္သည္ အလိုလိုပြင့္ သြားပါမည္။

ဤေသာ့ခေလာက္တြင္းရွိေသာ Bluetooth Share စနစ္သည္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိသလို အားသာခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ Locksmart Mini ေသာ့ခေလာက္ အား မွ်ေ၀သံုးစြဲမႈကို ပိုမိုလြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။ မလုပ္၍လည္းမျဖစ္။ မိသားစုျဖစ္လာသည့္အခါ ေသာ့ကိုမွ်ေ၀ သံုးစြဲလာရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သီ၀ရီအရဆိုလွ်င္ ကမၻာ ေပၚရွိ မည္သည့္ေနရာမွမဆို ဤေသာ့ခေလာက္အား ရယူသံုးစြဲခြင့္ ေပးႏုိင္ သည္။ ထိုအခြင့္အေရးကိုလည္း လြယ္ကူစြာ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။အသံုးျပဳခြင့္ ေပးသည့္အခါ app အတြင္းမွပင္ invite လုပ္ရသည္။

သံုးစြဲခြင့္ရသူသည္ text message တစ္ေစာင္ကို ဆက္သြယ္ရမည့္ အင္တာနက္ လိပ္စာတစ္ခုပါ၀င္ လွ်က္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ Locksmart Mini အား မည္သို႔မည္ပံု Pair လုပ္ရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပါသည္။ User အသစ္သည္ ေသာ့ခေလာက္ သံုးဖို႔လိုသည္။ app ကို download ဆြဲရမည္ျဖစ္ၿပီး account လုပ္ဖို႔လည္း လိုပါသည္။ မိမိ အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားသည့္ User တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျခရာ ခံခြင့္ကိုလည္း ေပးထားပါသည္။ ေသာ့ခေလာက္သည္ Bluetooth စနစ္ သံုးႏိုင္ရန္အတြက္ အတြင္းတြင္ လစ္သီယမ္ဘက္ထရီပါၿပီး ယင္းကို Micro-USB Port မွတစ္ဆင့္ အားသြင္းရပါသည္။

တစ္ႀကိမ္အား အျပည့္ သြင္းလွ်င္ ေသာ့ခေလာက္ အဖြင့္အပိတ္အႀကိမ္ေရ သံုးေထာင္ခန္႔ ျပဳလုပ္ ႏုိင္မည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းေဒၚလာ (၆၀) ခန္႔ရွိၿပီး ၿပိဳင္ဖက္မ်ားထက္ ေစ်းသက္သာ သည္သာမက စြမ္းေဆာင္ရည္ စံု ေသာ Dog & Bone Lock-smart Mini သည္ Bluetooth ေသာ့ခေလာက္ ေခတ္တစ္ေခတ္ ကို ျဖစ္လာေစပါလိမ့္မည္။

ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

No comments:

Post a Comment