Wednesday, August 31, 2016

♪ “ျမန္မာFont ေလးအဆင္ေျပေျပသုံးခ်င္တယ္” ♫


ယခုရက္ပိုင္းတြင္Facebook ကမိုဘုိင္းAppကိုupdate လုပ္သည္။ ျပည္တြင္း ရွိAndroid ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားFacebook ေပၚတြင္ဖုန္းျဖင့္ ျမန္မာစာ ေရးသား ရာတြင္အဆင္မေျပမႈမ်ားျဖစ္ၾကျပန္သည္။Keyboard တြင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လုိက္သည့္အခါတြင္မွအဆင္ေျပသြားသည္ဟုဆိုသည္။တခ်ိဳ႕လည္း အဆင္မေျပၾက။ယင္းကိစၥရပ္ေၾကာင့္၂၁ရာစုတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ႏုိင္ငံသည္ယေန႔အခ်ိန္အထိကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာစာ ေရးသားရန္အခက္အခဲေတြ႕ေနဆဲျဖစ္ သည္ကိုစိတ္မေကာင္းဖြယ္ ျမင္ေနရျပန္ သည္။ယေန႔ေခတ္တြင္နည္းပညာသည္လူတုိင္း (မဟုတ္လွ်င္ပင္ လူေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ား)အတြက္ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။လူအမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္လွ်င္ပင္သြယ္၀ိုက္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္လာေနသည္။အနည္းဆံုးကြၽန္ေတာ္တို႔မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ား အသံုးျပဳၾကသည္။ကြန္ပ်ဴတာသံုးၾကသည္။ လူမႈကြန္ရက္၀က္ဆုိက္မ်ားသည္လည္းေန႔စဥ္လူမႈဘ၀တြင္အေရးပါလာေန သည္။ထုိ႔အျပင္သိလိုသည္မ်ားကိုအင္တာနက္တြင္ရွာေဖြၾကသည္။ေလ့လာ ၾကသည္။Youtubeၾကည့္ၾကသည္။နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးတစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုေတာ့ကြၽန္ေတာ္တို႔ေန႔စဥ္ထိေတြ႕ျဖစ္ၾကသည္။ယခုကဲ့သို႔ နည္းပညာ သည္ လူတုိင္းအတြက္အေရးပါေနခ်ိန္တြင္နည္းပညာအက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ား ကိုကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္းအသံုးခ်ေနခ်ိန္တြင္ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာစာစနစ္ အဆင္မေျပမႈေၾကာင့္နည္းပညာ၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ျပည့္ျပည့္၀၀ အသံုးမခ်ႏုိင္ေသးျဖစ္ေနသည္။အင္တာနက္တြင္သိခ်င္သည့္အေၾကာင္း အရာမ်ားကိုအဂၤလိပ္ဘာသာ ျဖင့္ရွာေဖြေနရဆဲ။ယူနီကုတ္စနစ္ျဖင့္ ရွာေဖြ ႏိုင္သည္ဆိုေသာ္လည္းလူအနည္းစုသာအသံုးျပဳသကဲ့သို႔ယူနီကုတ္အသံုးျပဳ၍လႊင့္တင္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာလည္းနည္းပါးေနေသးသည့္အတြက္ အဆင္မေျပလွေခ်။
အင္တာနက္၊Website မ်ားအသံုးျပဳပါက ျမန္မာဘာသာျဖင့္တင္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျမန္မာလိုအဆင္ေျပေျပရွာေဖြေလ့လာ၍မရျခင္း သည္စိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္သည္။နဂိုျမန္မာစာအခံမေကာင္းသည့္ကေလးမ်ား သည္စနစ္မက်သည့္ ျမန္မာစာေရးသားမႈပံုစံအသံုးျပဳထားသည့္ေဇာ္ဂ်ီfont ကိုအသံုးျပဳေနရျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာစာေရးသားမႈအပိုင္းအားနည္းမႈ ကပိုႀကီး ရသည္။အင္တာနက္အသံုးျပဳသူေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္ Search Engine တစ္ခုျဖစ္သည့္Google ကလည္းယူနီကုတ္စနစ္ကိုသာလက္ခံသံုးစြဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္Google Search Engine တြင္ရွာေဖြျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါကယူနီကုတ္ ႏွင့္သာအဆင္ေျပေလသည္။ထုိ႔အျပင္ယင္းကုမၸဏီမွထုတ္လုပ္သည့္ Google Map, Google Earth, Gmail, Google Translate, Google Play Store စတဲ့ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကိုလည္းယူနီကုတ္ျဖင့္သာအသံုးျပဳခြင့္ျပဳထားသည္။
ထို႔အျပင္Apple ၊Microsoft ၊ ျပည္တြင္း၌လူတုိင္းနီးပါး စိတ္၀င္စားၾကသည့္ လူမႈကြန္ရက္Facebook တို႔သည္လည္းယူနီကုတ္စနစ္ကိုသာ လက္ခံၾက သည္။ ထို႔ေၾကာင့္Apple ၏iOSႏွင့္Google ၏Android OS သံုးစမတ္ဖုန္းမ်ား လႊမ္းမိုးေသာ ျမန္မာျပည္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကိုယ္တုိင္ေရးသားထားသည့္ ျမန္မာစာကို ျမန္မာလိုဖတ္ မရေသာေၾကာင့္မိုဘုိင္းဖုန္း၀ယ္ယူၿပီးပါကဆုိင္ကို ျမန္မာစာfont သြင္းခိုင္းရျခင္းျဖစ္ေလသည္။
ပို၍၀မ္းနည္းစရာေကာင္းလွသည္မွာနာမည္ေက်ာ္Google ကုမၸဏီက ျမန္မာျပည္ရွိAndroid ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာဘာသာ Handwriting စနစ္ကိုလြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ကတည္းကဖန္တီးေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယူနီကုတ္စနစ္ကိုသာအေျခခံျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္လူတုိင္း အသံုးျပဳ၍မရေပ။ယင္းသို႔ျဖင့္ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္လက္ျဖင့္စာေရးသား ႏုိင္သည့္အလြန္အသံုး၀င္လွ သည့္ယင္းစနစ္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္ လူမသိ သူမသိစနစ္တစ္ခုအျဖစ္တိမ္ျမဳပ္ေနဆဲျဖစ္ေနေလေတာ့သည္။
တကယ္တမ္းဆိုရလွ်င္မူကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ေဇာ္ဂ်ီလည္းသံုးဖူးၾကမည္။ ယူနီကုတ္လည္းသံုးဖူးၾကမည္။ထို႔ထက္ပို၍ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ေစာေစာထိေတြ႕ သူမ်ားသည္၀င္းျမန္မာစာစနစ္လည္းသံုးခဲ့ဖူးၾကမည္။မည္သည့္ျမန္မာစာစနစ္မဆိုအဓိကရည္မွန္းခ်က္သည္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္စက္လည္ပတ္စနစ္မ်ားေပၚတြင္ ျမန္မာစာကိုအဆင္ေျပေျပလြယ္လြယ္ကူကူ အသံုးျပဳႏိုင္ေစေရးပင္ျဖစ္သည္။
ယေန႔ေခတ္လိုေခတ္မီနည္းပညာမ်ားပလူပ်ံေအာင္တိုးတက္ေနသည့္ ေခတ္တြင္ ကိုယ္ေရးထားသည့္စာကိုတျခားသူကFont မရွိ၍ဖတ္မရျခင္း ဆိုသည္မွာလူၾကားမေကာင္းေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေနသည္။၁၀စုႏွစ္တစ္ခုၾကာလာသည့္တုိင္ခုထိအေျဖမထြက္ ေသး။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ေဇာ္ဂ်ီစနစ္မွာလူသံုးအမ်ားဆံုး ျမန္မာစာစနစ္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ျမန္မာမ်ား အသံုးျပဳေနသည့္ကြန္ပ်ဴတာတုိင္းဖုန္းတုိင္း တြင္ေဇာ္ဂ်ီစနစ္ကိုသာအသံုးျပဳေနၾကသည္။ယူနီကုတ္မွာႏိုင္ငံတကာသံုးစံ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္းအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္အသံုးျပဳသူ လက္တစ္ဆုပ္စာျဖင့္သာတန္႔ေနရသည္။ယင္းျပႆနာတြင္ အခက္အခဲ ၂ရပ္ ရွိေနသည္ဟု ျမင္မိသည္။တစ္ခ်က္မွာေဇာ္ဂ်ီFont မွာ ျမန္မာျပည္တြင္ အလြန္ လူသံုးမ်ားေနျခင္းေၾကာင့္အသံုးျပဳသူမ်ားကိုအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ေစရန္ ခက္ခဲေနျခင္းႏွင့္တျခားအခ်က္တစ္ခ်က္မွာသက္ဆုိင္ရာအတတ္ပညာရွင္မ်ားကိုယ္တုိင္အက်ိဳးရလဒ္ကိုမေရွး႐ႈ ဘဲအျငင္းအခံုမ်ားႏွင့္သာအခ်ိန္ကုန္ေနၾက ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ေဇာ္ဂ်ီျမန္မာစာစနစ္မွာအလြန္လူသံုး မ်ားေနေသာ ေၾကာင့္ ျမန္မာစာစနစ္ကိုအသံုး ျပဳသူမ်ားမွာႀကံဳလာရႏုိင္သည့္အခက္အခဲဲ မ်ားကိုေတြးပူၿပီးအေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္မ၀့ံမရဲျဖစ္ေနရသည္။ပညာရွင္မ်ား၏အျငင္းအခံုမ်ားေၾကာင့္လည္း နည္းပညာပိုင္းတြင္ေရွ႕ဆက္တိုးတက္ရန္ ခက္ခဲေနျပန္သည္။စံႏႈန္းကိုက္ညီသည့္Font စနစ္တစ္ခုတည္းကိုသာ အားလုံးကလိုက္နာအသံုးျပဳၾကမည္ဆိုလွ်င္မိမိတြင္မည္သည့္Font အမ်ိဳးအစား ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ၊မိမိစာကိုမည္သည့္Font ကိုအသံုးျပဳၿပီးေရးသားထားသည္ ျဖစ္ေစမည္သူမဆိုဖတ္ရႈ၍ရလိမ့္မည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္အင္တာနက္ေပၚ တြင္ ေရးသားထားသည့္အေၾကာင္းအရာအားလံုးကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ပင္ စိတ္တုိင္းက် ရွာေဖြႏုိင္လိမ့္မည္၊ဖတ္႐ႈႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ယခုမူယင္းကဲ့သို႔စံႏႈန္းကိုက္ညီသည့္ယူနီကုတ္စနစ္တစ္ခုဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ေသးေသာေၾကာင့္ ျမန္မာစာစနစ္သာမက တစ္ႏြယ္ငယ္တစ္စင္ပါတုိင္းရင္းသားစာေပမ်ားပါကြန္ပ်ဴတာႏွင့္နည္းပညာ နယ္ထဲတြင္တိုးတက္မလာႏုိင္ေတာ့ေပ။အားလံုးလက္ခံႏုိင္သည့္ ယူနီကုတ္ စနစ္အေကာင္အထည္ေပၚမွသာတုိင္းရင္းသားစာေပမ်ားလည္းကြန္ပ်ဴတာ ေပၚတြင္ဆက္လက္ရွင္သန္ႏုိင္ မည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔လက္ရွိေဇာ္ဂ်ီအသံုးျပဳသူမ်ားလည္းယူနီကုတ္ကိုေျပာင္းလဲအသံုးျပဳလာၾကမည္ျဖစ္ သည္။ေဇာ္ဂ်ီကိုUpgrade လုပ္ျခင္းမလုပ္ျခင္း၊ယူနီကုတ္ကိုေျပာင္းၾကျခင္း၊မေျပာင္းၾကျခင္းမ်ားသည္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၏အပိုင္းသာျဖစ္ၿပီးအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္မူအသံုးျပဳရ အဆင္ေျပလြယ္ကူမႈရွိ၊မရွိသည္သာပဓာနျဖစ္သည္ကိုမေမ့ၾကသင့္ေပ။
လူအမ်ား၏သေဘာမွာရွင္းပါသည္။မည္သည့္အေျပာင္းအလဲကိုမဆိုတန္သည္ထင္လွ်င္မည္သူမွတုိက္တြန္း စရာမလိုသူဆႏၵအေလွ်ာက္ကိုေျပာင္းခ်လာပါ လိမ့္မည္။၎တို႔၏ရင္ထဲအသဲထဲေရာက္ေအာင္လုပ္ျပႏိုင္ဖို႔သာလိုသည္။ဒီ အတုိင္းေနရင္းပင္လွ်င္Software မ်ားApp မ်ားကိုဖုန္းBill အကုန္ခံUpdate လုပ္ၾကေသးသည္။ကြန္ပ်ဴတာ၊အင္တာနက္ႏွင့္မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားေပၚတြင္ ျမန္မာ လိုပို၍အဆင္ေျပေျပတိတိက်က်လြယ္လြယ္ကူကူသံုးႏုိင္မည္မွာေသခ်ာေန ေသာယူနီကုတ္ကိုအဘယ္ေၾကာင့္ မသံုးခ်င္မည္နည္း။ပို၍ပင္သံုးခ်င္ၾကဦးမည္ထင္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္အဆုိပါကိစၥေလးတစ္ခုကိုေတာ့ျဖင့္ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ေအာင္ သက္ဆုိင္ရာStakeholders မ်ားမွအမွန္တကယ္အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မည့္ အေျခ အေနအထိေရွ႕ဆက္တိုးသင့္ေပသည္။ပညာရွင္မ်ားသာနားလည္ႏိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ပညာရွင္ အခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားေနၾကေသာေၾကာင့္သုံးစြဲသူမ်ားမွာအသိပညာဗဟုသုတမ်ား၊ေငြေၾကးမ်ား၊နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အခြင့္ အေရးမ်ား မဆီမဆုိင္ဆံုး႐ႈံးေနရျခင္းမွာမသင့္ေလ်ာ္လွေပ။ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့နည္းပညာ ေလာကတိုး တက္ေရးႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္မရွိမျဖစ္ အေရးပါလာ မည့္ကြန္ပ်ဴတာသံုးျမန္မာစာစနစ္တိုးတက္ေရးအတြက္သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ ေသာ ျမန္မာ Font တစ္ခုလိုအပ္လွေပသည္။

 ေမာင္မိုးဇြန္
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

No comments:

Post a Comment