Monday, August 29, 2016

အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ တီးလံုးသံစဥ္ေလးေတြ နားေထာင္ရင္း အိပ္စက္နိုင္မည့္ Sleep Music and SoundsSleep Music and Sounds 1.1.1 icon
အိပ္ခ်ိန္ေတြမွာ မအိပ္ေပ်ာ္လို့ စိတ္ဖိစီးေနတာဘဲျဖစ္ျဖစ္ အဲလိုအခ်ိန္ေတြမွာ အိပ္ေပ်ာ္ဖို့ ခက္ခဲပါတယ္။
အဲလိုအခိ်န္ေတြမွာ တီးလံုးသံစဥ္ေလးေတြနားေထာင္ရင္း အိပ္စက္နားယူေလ့ရွိသူေတြ၊ ေန့လည္ေန့ခင္းအိပ္စက္အနားယူမ်ား ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။ အနွပညာဆန္ဆန္ တီးလံုးမ်ား၊ ရာတီဥတု မီုးျခိမ္္းသံေတြကို အင္တာနက္ဖြင့္ရင္း နားေထာင္ရမွာပါ မိမိ နွစ္သက္လိုေသာ တီးလံုးသံစဥ္ေလးကို ေဒါင္းယူရပါတယ္။ နွစ္သက္အသံုးျပဳသူမ်ားေဒါင္းယူသြားပါ 
Sleep Music and Sounds 1.1.1 screenshot 1
Sleep Music and Sounds 1.1.1 screenshot 2
Sleep Music and Sounds 1.1.1 screenshot 3

No comments:

Post a Comment