သင့္ Timeline မွာ အရင္က Public သို႔မဟုတ္ Friends of Friends အေနနဲ႔ တင္ထားတဲ့ ပို႔စ္မ်ား ရွိေနႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီပို႔စ္မ်ားကို သင့္ရဲ႕ Friends မဟုတ္တဲ့ လူမ်ားကလည္း ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ သင္က အခုက်မွ စိတ္ေျပာင္းၿပီး အဲဒီပို႔စ္မ်ားကို Friends မ်ားကသာ ျမင္ႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခ်င္ရင္ နည္းလမ္းရွိပါတယ္။ အဲဒီ ပို႔စ္မ်ားကို သင့္ရဲ႕ Friends မ်ားက လြဲၿပီး အျခားလူမ်ား မျမင္ေအာင္ ပိတ္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းကို Facebook က ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ ပို႔စ္တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ ညာဘက္မွ ေအာက္စိုက္ေနတဲ့ မွ်ားကို ႏွိပ္ၿပီး Edit Privacy ကေန Friends ကို ေျပာင္းေပးလို႔ရေပမယ့္ အလုပ္ရႈပ္ပါတယ္။ အခုေဖာ္ျပမယ့္နည္းလမ္းက ပို႔စ္အားလံုးကို တစ္ၿပိဳင္နက္ Friends မ်ားသာ ျမင္ေအာင္ ေျပာင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ Facebook App ကို ဖြင့္ၿပီး ညာဘက္အေပၚေထာင့္မွ Menu ကို ႏွိပ္ပါ။ Account Settings ကို ႏွိပ္ပါ။
1
၂။ Privacy ကုိ ႏွိပ္ပါ။
2
၃။ “ Limit the audience for posts ……….. “ ကို ႏွိပ္ပါ။
3
၄။ Limit Old Posts ကို ႏွိပ္ပါ။
4
၅။ Confirm ကို ႏွိပ္ပါ။
5
ဒါဆိုရင္ သင္ အရင္က Public သို႔မဟုတ္ Friends of Friends အေနနဲ႔ မွ်ေ၀ထားတဲ့ ပို႔စ္မ်ားကို သင့္ Friends မ်ားကလြဲၿပီး အျခားလူမ်ား မျမင္ရေတာ့ပါဘူး။