ကေမာၻဇဘဏ္(KBZ Bank) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Viber သံုးစြဲသူ ၂၄ သန္းေက်ာ္အၾကား ပုဂၢလိကဘာေရးဆိုင္ရာမ်ားအေၾကာင္း စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္လာေစရန္ Strength of Myanmar အမည္ရ sticker မ်ားကို ျဖန္႕ေ၀ခဲ့သည္။

ကေမၻာဇဘဏ္သည္ Strength of Myanmar အမည္ရ sticker မ်ားကို ျမန္မာ Viber sticker ေစ်းကြက္တြင္ အခမဲ့ျဖန္႕ေ၀သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႕တြင္ သတင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္။ အဆိုပါ sticker မ်ားတြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေပ်ာ္စရာဟာသ sticker မ်ား၊ မွတ္မိလြယ္သည့္ စကားစုမ်ားႏွင့္ ပံုေဖာ္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ application တစ္ခုျဖစ္သည့္ Viber sticker ေစ်းကြက္တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းစုတစ္ခုအေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို sticker အသြင္ျဖင့္ ျဖန္႕ေ၀သည္မွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာတို႕သည္ chat application မ်ားႏွင့္ sticker အသံုးျပဳမႈကို ႏွစ္သက္သည့္အေလ်ာက္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္း အက္ပလီေကးရွင္းျဖစ္သည့္ Viber ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၂၄ သန္းေက်ာ္က သံုးစြဲေနျပီျဖစ္ရာ ကေမာၻဇ ဘဏ္မွ ယခုကဲ့သို႔ sticker ျဖန္႕ေ၀မႈသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုဟုဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑က ဘယ္ေလာက္အေရးပါတယ္၊ မိမိေျပာခ်င္တာကို ကိုယ္စားေျပာေပးမယ့္ sticker ေတြကို ဘယ္လိုၾကိဳက္တယ္ စတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ကၽြန္မတို႕ သိရွိနား လည္ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္လည္း ကၽြန္မတို႕ရဲ႕ ေန႕စဥ္ဘ၀မွာ အေရးပါတဲ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြ ကိုလူေတြပိုမိုသိရွိနားလည္လာေစဖို႕၊ သတိျပဳမိလာေစဖို႕ ခုလို ေပ်ာ္စရာ sticker ေလးေတြကေန တစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကေမၻာဇကုမၸဏီအုပ္စုမွ Creative Director ႏွင့္ Brand Communications တာ၀န္ခံျဖစ္သူ ေဒၚဇင္မာ၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကေမၻာဇအုပ္စုမွ ၀န္ထမ္း ၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္အတူ ကေမၻာဇဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳေနၾကသူ ေတြနဲ႕ မိဘျပည္သူေတြ ဒီ Viber sticker ေလးေတြကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကမွာေသခ်ာပါတယ္။ ကေမၻာဇဘဏ္ဟာ အဖြဲ႕အစည္းၾကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ သံုးစြဲသူမ်ားထက္ အျမဲေရွ႕ေျပးေနတဲ့အေလ်ာက္ ခုလို ဆန္းသစ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကိုသံုးျပီး သံုးစြဲသူမ်ားနဲ႕ ရင္းႏွီးေအာင္ၾကိဳးပမ္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚဇင္မာ၀င္း က ဆက္လက္၍ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရပန္းစားလ်က္ရွိသည့္ Viber ကိုအသံုးျပဳျပီး Strength of Myanmar sticker ကို ျဖန္႕ေဝျခင္းသည္ ျမိဳ႕ျပေက်းလက္မက်န္စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားအၾကား ေငြေၾကးဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စိတ္၀င္စားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယင္း sticker မ်ားတြင္ ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ မီးမီးဟူ၍ လူငယ္ေကာင္ေလးႏွင့္ေကာင္မေလးပံုစံျဖင့္ ဇာတ္ေကာင္ ႏွစ္ဦးပါ၀င္ျပီး ေငြေၾကးႏွင့္ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ အေျခခံကာ ေန႕စဥ္ဘ၀တြင္ သံုးစြဲေနက် ဘန္းစကားတို႕ျဖင့္ ဟာသေျမာက္စြာ သရုပ္ေဖာ္ထားသည္။ ကေမၻာဇဘဏ္၏ sticker ျဖန္႕ေ၀မႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး Viber ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ တာ၀န္ခံ Regional Head ျဖစ္သူ Crystal Lee က ယခုကဲ့သို႕ ေျပာၾကားသြားပါသည္။

“Viber ဟာ ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး သံုးစြဲသူျမန္မာတို႕ရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ကို ပိုမိုျမွင့္တင္သြားဖို႕ အေကာင္း ဆံုးေသာ ဆက္သြယ္ေရး application တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္း ကေန ခုလို sticker ေတြ ျဖန္႕ေ၀တာဟာ ျမန္မာမွာတင္မဟုတ္ဘဲ ကမာၻမွာပါ ကေမၻာဇဘဏ္က ပထမဦးဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး လူေနမႈဘ၀ကို ေဖာ္က်ဴးထားတဲ့ sticker ေတြကို သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ ေန႕စဥ္ chatting ေျပာ ၾကတဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳၾကမယ္လို႕ ကၽြန္မတို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။”

ကေမၻာဇဘဏ္သည္ Viber sticker မ်ား စတင္ျဖန္႕ေ၀လိုက္မႈႏွင့္အတူ အျခားေသာ ထူးျခားဆန္းသစ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္းရွာေဖြကာ သံုးစြဲသူမိဘျပည္သူမ်ားကို ေငြေၾကးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ျပီး အသိပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူ၊ Viber ကဲ့သို႕ လူမႈကြန္ရက္ဆက္သြယ္ေရး အက္ပလီေကးရွင္းအသံုးျပဳသူ ဦးေရမွာ ႏွစ္စဥ္တိုးပြားလာလ်က္ရိွသည့္ အေလ်ာက္ ကေမၻာဇဘဏ္သည္ နည္းပညာအကူအညီမ်ားျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံကာ ျမန္မာနွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑မ်ားတြင္ ဆက္လက္ဦးေဆာင္လ်က္ ရိွပါသည္။