သင့္ရဲ႕ Timeline ထဲကို သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ အျခားလူမ်ား ၀င္ၾကည့္ရင္ သင္ Like လုပ္ထားတ့ဲ Facebook Pages မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ Like လုပ္ထားတာေတြကို သင္ကလြဲၿပီး အျခားလူမ်ား မျမင္ေစခ်င္ရင္ ဖြက္ထားလို႔ရပါတယ္။ ဒီလိုဖြက္ဖို႔အတြက္ Facebook Mobile App မွာ ျပဳလုပ္လို႔ မရပါဘူး။ Desktop , Laptop မ်ားကေနသာ ျပဳလုပ္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Mobile Phone ကေန ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္း ရွိပါတယ္။

သင့္ဖုန္းမွာ နဂိုပါတဲ့ Browser သို႔မဟုတ္ အျခား Browser တစ္ခုကို အသံုးျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာေတာ့ Google Chrome Browser ကို အသံုးျပဳ ျပသထားပါတယ္။ Chrome ကို ဖြင့္ၿပီး www.facebook.com ကိုသြားပါ။ သင့္အေကာင့္နဲ႔ Login ၀င္ပါ။ ညာဘက္အေပၚထိပ္မွ ေဒါင္လိုက္ အစက္ သံုးစက္ကို ႏွိပ္ပါ။ Request desktop site မွာ အမွန္ျခစ္ေပးပါ။

1
Desktop Site ေပၚလာရင္ ဘယ္ဘက္အေပၚေထာင့္မွ Edit Profile ကို ႏွိပ္ပါ။ Edit Profile Link ဟာ အရမ္းေသးေနရင္ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ စကရင္ကို ပြတ္ဆြဲၿပီး အႀကီးခ်ဲ႕ႏုိင္ပါတယ္။
2

ေအာက္ဘက္ကို ဆင္းၿပီး Likes က႑ကို သြားပါ။ ညာဘက္ေထာင့္မွ ခဲတံပံု ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ Edit privacy ကို ႏွိပ္ပါ။

3

ေနာက္အဆင့္မွာ သင္ Like ထားတဲ့ Page ေတြကို Movies, Television, Music စသျဖင့္ က႑မ်ားျဖင့္ ခြဲျခားျပသေပးထားပါတယ္။ တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ ညာဘက္မွ ကမာၻလံုးခလုတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး Only Me ေျပာင္းေပးပါ။ ဒါဆိုရင္ သင့္ Timeline ထဲကို ၀င္ၾကည့္ရင္ သင္ Like ထားတဲ့ Page မ်ားကို သင္က လြဲၿပီး အျခားလူမ်ား မျမင္ရေတာ့ပါဘူး။
4