Tuesday, March 29, 2016

♪ “Huawei GR5 ၏ကင္မရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္၉ခု” ♫


လူငယ္မ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္Huawei ၏ေနာက္ဆံုးေပၚGR5
စမတ္ဖုန္းတြင္ပါ၀င္သည့္ထူးကဲေသာအရည္အေသြးမ်ားတြင္အဆင့္ျမင့္
ကင္မရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္လည္းတစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။Selfie႐ိုက္ကူးျခင္း၊Belfie
(ေနာက္ပိုင္းအလွ)႐ိုက္ကူးျခင္းႏွင့္အစားအေသာက္မ်ား
မစားမီဓာတ္ပံု႐ိုက္ကာဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္တင္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာအေလ့
အထမ်ားေခတ္စားလာသည္ႏွင့္အညီအစားအေသာက္မ်ားကိုစားခ်င္စဖြယ္
႐ိုက္ကူးႏိုင္သည့္Food Mode ကဲ့သုိ႔ေသာကင္မရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ပါ၀င္လာပါသည္။13MPႏွင့္အလင္း၀င္ေပါက္Aperature F.20 တို႔ပါ၀င္
လာေသာအေနာက္ကင္မရာႏွင့္5MP အေရွ႕ကင္မရာတို႔၏အဓိက အက်ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္
(၉)ခ်က္အားမိတ္ဆက္တင္ျပလိုက္ပါသည္။
1. အေက်ာ္အေမာ္တစ္ေယာက္အသြင္အၿမဲရွိေနေစမည့္ Beauty Mode
(၁၀)ခု
Hollywood၊Bollywood ေလာကတြင္သာမက ျပည္တြင္းအႏုပညာေလာက
မ်ားတြင္ပါအလွျပင္ဖုန္းapplication မ်ားအလြန္တရာေခတ္စားလွပါသည္။
ကမၻာ့အေက်ာ္အေမာ္တို႔သည္လည္းကိုယ္တိုင္႐ိုက္အလွဓာတ္ပုံမ်ားအား
ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္အတြက္အလွျပင္apps မ်ားကိုနိစၥဓူ၀ႏွစ္ၿခိဳက္စြာသုံးစြဲၾက
ပါသည္။ သီးျခားအလွျပင္appတစ္ခုအားေဒါင္းလုတ္ရယူေနစရာမလိုရန္ Huawei GR5
တြင္အလွျပင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၁၀)ခုကိုအသင့္ထည့္သြင္း
ထားပါသည္။အဆင့္၁အျဖစ္ခပ္ပါးပါးအလွမြမ္းမံမႈမွသည္အဆင့္၁၀ airbrushed look
ျပင္ဆင္မႈအထိပါ၀င္ပါသည္။
2. သင့္႐ုပ္သြင္ကိုမွတ္သားထားၿပီးအလိုအေလ်ာက္ျပဳျပင္ေပးႏိုင္သည့္ PerfectSelfie Mode
ၿပီးျပည့္စုံသည့္Selfieဓာတ္ပံုတစ္ပံုရရွိႏိုင္ရန္အလြန္ခက္ခဲပါသည္။အထူး
သျဖင့္အေပါင္းအသင္းမ်ား (သို႔)မိသားစုမ်ားႏွင့္စုေပါင္း႐ိုက္ကူးမႈ မ်ားတြင္
သင့္မ်က္ႏွာကိုေပၚလြင္ေစရန္ပိုမိုခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။Huawei GR5 တြင္
ပါ၀င္ေသာPerfect Selfie Mode ျဖင့္သင့္႐ုပ္ပံုကိုမွတ္တမ္းတင္ထားပါက
ထိုအုပ္စုလိုက္ဓာတ္ပံုမ်ား (Groufie)မွသင့္႐ုပ္ပံုအားမ်က္စိတစ္မွိတ္အတြင္း
ေရြးထုတ္ေပးႏိုင္ကာအလွအပfilter ျဖင့္အလိုအေလ်ာက္ လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားကို
ျပဳျပင္ေပးကာသင့္အားျပစ္မ်ိဳးမွဲ႕မထင္အလွျဖင့္လွပေစကာ
လူအမ်ားၾကားထင္ေပၚေနေစမည္ျဖစ္ပါသည္။
3. မိမိ႐ုိက္ကူးခ်င္သည္မ်ားကိုလြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ႐ိုက္ကူးႏုိင္မည့္ Fingerprint ID 2.0
လူငယ္မ်ားအၾကားအထင္ကရဖုန္းအျဖစ္ေနရာယူလာေစေသာHuawei GR5
၏အဓိကလကၡဏာမွာေနာက္ဆံုးေပၚFingerprint ID2.0 ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာ
ယခင္ဗားရွင္းထက္ရာႏႈန္းျပည့္ပုိမိုသြက္လက္ ျမန္ဆန္ၿပီးဖုန္း
အတြင္းရွိေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား၏လံုၿခံဳေရးကိုလည္းစိတ္ခ်ရပါသည္။
ကင္မရာအပါအ၀င္ဖုန္းအတြင္းပါရွိသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုအလြယ္
တကူဖြင့္ႏိုင္ရန္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။
သင္ၿမိဳ႕ထဲသို႔ေရာက္ေနသည္ဆိုပါစို႔။လက္တစ္ဖက္တြင္ေကာ္ဖီခြက္(သို႔)စားစရာတစ္ခုခုကိုင္ၿပီးအျခား လက္တစ္ဖက္တြင္ဖုန္းျဖင့္လွ်ပ္တစ္ျပက္
ဓာတ္ပံုတစ္ပံု႐ိုက္ယူလိုပါသလား၊ဖုန္းရဲ႕fingerprint sensor ကိုတစ္ခ်က္
တို႔ထိ႐ံုျဖင့္ေလာ့ပြင့္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးကင္မရာဖြင့္ကာတစ္ခ်က္တို႔ထိ႐ံုျဖင့္
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
4. အစားအစာမ်ားကိုစားခ်င့္စဖြယ္႐ိုက္ကူးႏိုင္မည့္Good Food Mode
ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္အစားအစာမ်ားကိုမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးၿပီး
အမွတ္တရသိမ္းဆည္းျခင္းဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားသို႔တင္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာအေလ့အထတစ္ခုထြန္းကားေနၿပီျဖစ္ ပါသည္။ဇာတိၿမိဳ႕
(သို႔)အျခားေဒသမ်ားသို႔
သြားေရာက္လည္ပတ္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ထိုေဒသမ်ားရွိေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ား၊အစားအေသာက္မ်ားသည္ မွတ္တမ္းတင္စရာတစ္ခုအျဖစ္အေရးပါလွသည္။ထိုအစားအေသာက္အသစ္အဆန္းမ်ားအားမွတ္တမ္းတင္ ႐ိုက္ကူးၿပီးမိသားစုမ်ား၊မိတ္ေဆြမ်ားသို႔အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္မွ်ေ၀ျခင္းအေလ့အက်င့္မ်ားလည္းထြန္းကားလာ သည္။ထိုအစားအေသာက္မ်ားကိုHuawei
GR5 ၏Huawei GR5
ျဖင့္႐ုိက္ကူးကာစားခ်င့္စဖြယ္အစားအေသာက္မ်ားအျဖစ္သိမ္းဆည္း
ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
5. ဓာတ္ပံုအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစရန္မ႐ိုက္ကူးခင္တိုက္႐ိုက္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ
Huawei GR5တြင္သူမတူေအာင္ေကာင္းမြန္ေသာFHD 5.5" မ်က္ႏွာျပင္
ကိုထည့္သြင္းထားပါသည္။ယင္းမ်က္ႏွာျပင္ကဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူလိုက္သည္ႏွင့္အလင္းအေမွာင္ကိုမူလ အတိုင္းျဖစ္ေစရန္ပုံ၏အေရာင္အႏုအရင့္ကိုေသသပ္စြာခ်ိန္ေပးႏိုင္ပါသည္။သင့္မိတ္ေဆြ၏ဓာတ္ပုံအား ႐ိုက္ယူသည္ဆိုပါစို႔။သင့္
မိတ္ေဆြ၏မ်က္ႏွာေပၚက်ေနသည့္အလင္းအေမွာင္အဆင္မေျပေသးလွ်င္
သင္ေက်နပ္သည္အထိdynamic range ကိုညႇိၿပီးစိတ္တိုင္းက်႐ိုက္ယူ
ႏိုင္သည့္အျပင္႐ုပ္ပုံတည္းျဖတ္ခ်ိန္ကိုလည္းေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။
6. ပကတိမ်က္စိႏွင့္ျမင္ရသလိုပုံထြက္ေကာင္းေစမယ့္CMOS sensor
လွပေသာ႐ႈခင္း႐ႈကြက္၊ၿမိဳ႕ျပေကာက္ေၾကာင္းတို႔အားဓာတ္ပုံ႐ိုက္ယူသည့္
အခါအျပင္မွာ ျမင္ရသည္ႏွင့္ကင္မရာ႐ုပ္ထြက္မတူသည့္အခါမ်ိဳးရွိတတ္ ပါသည္။
ယင္းအေျခအေနမ်ိဳးတြင္အသံုးတည့္မည့္Huawei GR5 ၏CMOS sensor
မွာေစ်းႏႈန္းျမင့္မားသည့္တန္ဖိုးႀကီးစမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္သာေတြ႕ရ
တတ္သည့္ေခတ္အမီဆံုးfeature တစ္ခုျဖစ္သည္။၎သည္ လူ႕မ်က္လံုး
ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီးကင္မရာမွန္ဘီလူးအတြင္းသို႔အလင္းပမာဏလိုအပ္သေလာက္သာ၀င္ေရာက္ေစၿပီး ရရွိလာေသာဓာတ္ပံု႐ုပ္ထြက္သည္အျပင္
တြင္ရွိေသာသဘာ၀ပံုကဲ့သို႔ရရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။
7. အနီးကပ္ပုံမ်ားအႏုစိတ္႐ိုက္ယူႏိုင္မည့္7cm Microshot
Huawei GR5သည္အေ၀းမွဓာတ္ပံုမ်ားကိုေကာင္းမြန္စြာ႐ိုက္ကူးႏိုင္ ေသာ္လည္း
အနီးကပ္ဓာတ္ပံုမ်ားကိုေကာင္းမြန္စြာ႐ိုက္ကူးႏိုင္ပါ့မလား
ဟုစိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ကင္မရာတြင္ပါ၀င္သည့္7cm Microshot
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကအႏုစိတ္ဆံုးအပိုင္းကိုပါခ်ိန္ရြယ္႐ိုက္ကူးေပးႏိုင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။အေသးဆံုးအရာ၀တၳဳ မ်ားအားၾကည္လင္ျပတ္သားစြာခ်ိန္ရြယ္ၿပီး႐ိုက္ယူႏိုင္ပါသည္။ရံဖန္ရံခါမ်က္စိျဖင့္အျမင္လွ်မ္းႏိုင္ေသာသဘာ၀ အမႈန္
အမႊားမ်ားကိုပင္႐ိုက္ယူႏိုင္ၿပီးသင့္ဓာတ္ပံုအယ္ဘမ္တြင္မရွိဘူးေသးေသာ
အရာ၀တၳဳအေသးအမႊားမ်ား၏ဓာတ္ပံုမ်ားပင္ေရာက္လာႏိုင္ပါသည္။
8. ႐ိုက္ခ်က္ေတြကိုအျမန္ျပသေပးႏိုင္မယ့္time-lapse function
Time Lapseဓာတ္ပံုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ဖန္တီးမႈအသစ္မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သလို
မိမိသြားလာေသာ ေနရာပတ္၀န္းက်င္တြင္ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းတိုမ်ားကိုလည္း ႐ိုက္ယူ
ႏိုင္ပါသည္။ပါတီ(သို႔)ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား၏ေပ်ာ္ရႊင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို
မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ယူႏိုင္သလိုလမ္းေပၚတြင္ ျဖစ္ပ်က္သမွ်မ်ားကိုပါ ႐ိုက္ယူ
ႏိုင္ပါသည္။ဥပမာအႏုပညာရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္သူ၏တစ္ေန႔တာလႈပ္ရွားမႈ၊သ႐ုပ္ေဆာင္မႈ၊အႏုပညာ မ်ားဖန္တီးမႈတို႔ကိုေတာက္ေလွ်ာက္႐ိုက္ကူး
မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ပါသည္။Huawei GR5 ျဖင့္နိစၥဓူ၀လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုပံုမွန္
႐ိုက္ကူးတာထက္ထူးျခားေသာတစ္မူထူးကဲသည့္မွတ္တမ္းမ်ားကိုဖန္တီး႐ိုက္ကူးႏိုင္ပါသည္။
9. ပတ္၀န္းက်င္ကိုအေႏွးျပ႐ိုက္မ်ားျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္မည့္
slow mo feature
Slow Motion Videographyနည္းပညာကိုေနာက္ဆံုးေပၚကင္မရာမ်ား၊
စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္သာေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ္လည္းထိုနည္းပညာကိုလူတိုင္း
လက္လွမ္းမီႏိုင္ေစရန္Huawei GR5 ၌ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။Slow Mo feature
ကပတ္၀န္းက်င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုပံုမွန္ထက္၄ဆေႏွးေကြးၿပီး အေႏွး
ျပ႐ိုက္ကြက္မ်ားျဖင့္႐ိုက္ယူႏိုင္ေသာေၾကာင့္သင္ျမင္ေတြ႕ေနက်ႏွင့္ ကြာျခား
သည့္ပတ္၀န္းက်င္႐ႈေထာင့္သစ္ကိုေတြ႕ျမင္ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

1 comment: