သင္ဟာ Facebook Chat မွာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ ဓါတ္ပံုမ်ားကို မွ်ေ၀သူတစ္ေယာက္ဆိုရင္ ဓါတ္ပံုအားလံုးကို ျပန္လည္ရွာေဖြဖို႔အတြက္ Chat History ထဲသြားၿပီး တစ္ခုခ်င္းစီကို လိုက္ရွာရတာ အလုပ္ရႈပ္ၿပီး အခ်ိန္ကုန္ပါတယ္။ အဲဒီအစား သင္နဲ႔ သင့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ မွ်ေ၀ထားတဲ့ ဓါတ္ပံုအားလံုးကို လွ်င္ျမန္စြာနဲ႔ တစ္စုတစ္စည္းထဲ ျမင္ေတြ႔ခ်င္ရင္ ဒီနည္းလမ္းကို Facebook က ပံ့ပိုးေပးထားပါတယ္။
Desktop
သင့္ရဲ႕ Facebook အေကာင့္ထဲသို႔ Log In ၀င္ပါ။ ဘယ္ဘက္ Sidebar မွ Messages ကို ႏွိပ္ၿပီး ေနာက္အဆင့္မွာ သင့္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
1
အေပၚထိပ္မွ Actions Button ကို ႏွိပ္ၿပီး View Photos in Thread ကို ႏွိပ္ပါ။ ဒါဆိုရင္ သင္နဲ႔ သင့္သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္မွ်ေ၀ထားၾကတဲ့ ဓါတ္ပံုအားလံုးကို တစ္စုတစ္စည္းထဲ ျပသေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္သက္ရာ ဓါတ္ပံုကို တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။ Right-Click ကို ႏွိပ္ၿပီး Save လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
2
Mobile
မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွာေတာ့ ဒီလိုျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ Facebook Messenger App ကို ေဒါင္းလုပ္ ရယူပါ။ Messenger ကို မိုဘုိင္းပလက္ေဖာင္းမ်ားစြာအတြက္ အခမဲ့ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Screenshot မ်ားကေတာ့ Android Phone ကေန ရိုက္ယူထားတာျဖစ္ေပမယ့္ iOS Version မွာလည္း ဒီနည္းအတိုင္းပဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဖ်က္လိုက္တဲ့ Threads or Conversations ထဲမွ ဓါတ္ပံုမ်ားကိုေတာ့ ျပန္လည္ရွာေဖြလို႔မရဘဲ Active ျဖစ္ေနတဲ့ Comversations မ်ားထဲမွ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ရွာေဖြ သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါတယ္။
သင့္ရဲ႕ ဖုန္းမွ Facebook Messenger ကို ဖြင့္ပါ။ Recent Conversation က႑ကို သြားၿပီး ဓါတ္ပံုမ်ား ရွာေဖြခ်င္တဲ့ Conversation တစ္ခုကို ေရြးပါ။
3
Conversation View မွာ အေပၚထိပ္မွ Menu Icon ကို ႏွိပ္ၿပီး See Shared Photos ကို ေရြးေပးပါ။ Menu Icon ကို မေတြ႕ရင္ ဖုန္းရဲ႕ Menu Button ကို ႏွိပ္ႏိုင္ပါတယ္။
4
iPhone မွာေတာ့ i Icon ရဲ႕ ေအာက္မွ Photos က႑ကို သြားပါ။
5
ဒါဆိုရင္ အဲဒီ Conversation ထဲမွာ သင္နဲ႔ သင့္သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ မွ်ေ၀ထားတဲ့ ဓါတ္ပံုအားလံုးကို တစ္စုတစ္စည္းထဲ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါၿပီ။ ႏွစ္သက္ရာ ဓါတ္ပံုကို တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။ Menu ေပၚလာၿပီး Save လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
6