Saturday, May 7, 2016

♪ လံုၿခံဳေရးတိုးျမွင့္မႈလမ္းေၾကာင္းကို Viberလိုက္ပါလာခဲ့ၿပီ ♫


Viber-Logo
Viber ကၿပီးခဲ့တဲ့ရက္သတၱပတ္တုန္းက သူတို႔ရဲ႕app ကိုသံုးစြဲသူ ၇၁၁သန္းအတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ device အားလံုးမွာ မိမိတို႔ေျပာဆိုေပးပို႔သမွ်အခ်က္အလက္အလံုးစံုကို encryption လုပ္လံုၿခံဳေရးျမွင့္တင္ေပးမယ့္စနစ္ကို ခ်ျပျဖန္႔ခ်ိေပးလုိက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ Viber version 6.0 နဲ႔အထက္ကို download ရယူအသံုးျပဳဖုိ႔ေတာ့လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီ app က ေျပာဆိုထားတဲ့ အသံေတြ၊ video call ေတြ၊ message ေတြ၊ တျခား video နဲ႔ဓာတ္ပံုေတြအားလံုးမွာ အုပ္စုလိုက္အေနနဲ႔ပဲေျပာေျပာ၊ သီးသန္႔တစ္ေယာက္ခ်င္းစီပဲေျပာေျပာ ပိုမိုေတာင့္တင္းတဲ့လံုၿခံဳေရးစနစ္ကိုေပးအပ္ထားပါတယ္လို႔ Viber ကုမၸဏီက ေျပာဆိုထားပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ Viber အေနနဲ႔ Hidden Chats ဆိုတာကိုပါ ထုတ္ေပးထားၿပီး ဒီ feature က သက္ဆုိင္ရာသံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ ပင္မ screen ေပၚကေနၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ေျပာဆိုေနတာေတြကို ဖံုး၀ွက္ထားႏုိင္ေစၿပီး အခုလိုစကားအျပန္အလွန္ေျပာေနၾကတယ္ဆိုတဲ့ chat ေတြရွိတယ္ဆိုတာကိုပဲ သိႏုိင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ Hidden Chats ကိုသံုးမယ္ဆိုရင္ ဂဏန္း ၄လံုးပါတဲ့ PIN စနစ္ကိုသံုးၿပီးမွ ၀င္ေရာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
အလိုအေလ်ာက္ကာကြယ္ထားျခင္း
သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ အခု ေနာက္ဆံုးထုတ္ Viber app ကို download ရယူၿပီးတယ္ဆိုတာနဲ႔ အခု encryption လံုၿခံဳေရးစနစ္က အားလံုးကို အလိုအေလ်ာက္ကာကြယ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ iPad, Android tablet နဲ႔ desktop တို႔သံုးတဲ့သူေတြကိုေတာ့ QR code ကိုအသံုးျပဳၿပီး ၄င္းတို႔ရဲ႕စမတ္ဖုန္းကို ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ အခ်က္ျပအသိေပးပါလိမ့္မယ္။ device မ်က္ႏွာျပင္ (screen) ညာဘက္မွာ ကာလာေရာင္ပါတဲ့ ေသာ႔ပံုစံ icon ေလးက သူ႕ရဲ႕လံုၿခံဳမႈအဆင့္ကို ျပသေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ icon ေလးက အလံုးစံု encrypted လုပ္ထားတဲ့စကားေျပာဆိုမႈျပဳလုပ္တဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာ မီးခိုးေရာင္ အျဖစ္ျပသေပးထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ icon ကိုႏွိပ္လုိက္ရင္ message box ေလးတစ္ခုျပသေပးမွာျဖစ္ၿပီး ေပးပို႔လိုက္တဲ့ message ေတြကို encrypt လုပ္ကာကြယ္ေပးထားတယ္ဆိုတာ သက္ဆုိင္ရာ သံုးစြဲသူကို အသိေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
သံုးစြဲသူေတြဘက္က contact နံပါတ္ေတြကို manual စနစ္နဲ႔ေရြးခ်ယ္ၿပီး ယံုၾကည္မႈရွိတဲ့ contact ေတြျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း authenticate လုပ္ သက္ေသျပဳေပးထားႏုိင္ပါတယ္။ အစိမ္းေရာင္ေသာ့ပံု icon ေလးက အခုလိုေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ contact ရဲ႕သက္ေသျပဳထားတဲ့ အခ်က္ကို ေနာက္ပိုင္းေျပာင္းလဲမႈေတြအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာျဖစ္လို႔ သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ မွန္ကန္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့သူနဲ႔ အၿမဲတမ္းဆက္သြယ္မႈရွိေနတယ္ဆိုတာကို ေသခ်ာသြားေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ အစိမ္းေရာင္ icon ေလးေပၚမွာႏွိိပ္ေပးလိုက္ရင္ message box ေလးတစ္ခုကိုျပသေပးၿပီး အျပန္အလွန္ေပးပို႔ၾကတဲ့ message ေတြအားလံုးကို encrypt လုပ္ၿပီး contact နံပါတ္ကိုပါ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပထားတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို သံုးစြဲသူေတြထံ အသိေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
သက္ဆိုင္ရာယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ သံုးစြဲသူတစ္ဦးရဲ႕ သက္ေသျပေပးတဲ့အခ်က္မွာ တစ္စံုတစ္ရာျပႆ     နာရွိၿပီဆိုရင္ ဒီ icon ေလးက အနီေရာင္အျဖစ္ေျပာင္းသြားပါလိမ့္မယ္။ ဒီအခ်က္က သက္ဆုိင္ရာ သံုးစြဲသူအေနနဲ႔ သူ႕ရဲ႕ပင္မဖုန္းနံပါတ္ကိုေျပာင္းလိုက္တာ ဒါမွမဟုတ္ ၾကားလူတစ္ဦးဦးကတိုက္ခိုက္မႈတစ္ခုခုကိုစတင္လုပ္ေဆာင္လုိက္တာဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးအျဖစ္ ညႊန္ျပအခ်က္ေပးေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအနီေရာင္ icon ေလးေပၚမွာႏွိပ္ေပးလိုက္ရင္ message box တစ္ခုကိုျပသေပးၿပီး Viber အေနနဲ႔ တျခားအဖြဲ႕ရဲ႕နံပါတ္ကို သက္ေသမျပႏုိင္ဘူးဆိုတာ ေဖာ္ျပေပးထားမွာျဖစ္ပါတယ္။
Hidden Chats
သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ အျပန္အလွန္စကားေျပာဆိုမႈအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ျပ screen ေပၚမွာ ႏွိပ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ conversation လုပ္ေဆာင္တာကို ဖံုး၀ွက္ထားႏုိင္ေစပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ ဂဏန္း၄လံုးပါတဲ့ PIN ကိုေတာင္းဆိုပါလိမ့္မယ္။ iOS device သံုးတဲ့သူေတြကိုေတာ့ PIN အစား လက္ေဗြယာ fingerprint ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မႈကိုေပးအပ္ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။
သံုးစြဲသူေတြအား hidden conversation ထဲမွာရွိေနတဲ့ message ကိုအသိေပးျပသေပးမွာျဖစ္ေပမယ့္ ဒီ message ကဘာလဲ၊ ဘယ္သူ႕ဆီကလဲဆိုတာကိုေတာ့ device screen ေပၚမွာ ျပသေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။  ဒီ feature ကလားရာသီးတည္ခ်က္ညီညႊတ္မႈရွိၿပီး သံုးစြဲသူတစ္ေယာက္က conversation ကို hide လုပ္ဖံုး၀ွက္လိုက္တာနဲ႔ က်န္တဲ့တစ္ဖက္ေပၚမွာ တစ္စံုတစ္ရာေျပာင္းလဲမႈေတြျပဳလုပ္ေပးေစမွာမဟုတ္ပါဘူး။
“လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕စကားေျပာဆိုမႈ ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုစိုးရိမ္မႈရွိလာေနပါတယ္။ Viber က အခုလိုေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကို အရအမိဖမ္းယူဖို႔ႀကိဳးစားလိုက္တဲ့သေဘာပါပဲ” လုိ႔ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးကုမၸဏီ Lastline က လံုၿခံဳေရးပညာရွင္ Craig Kensek က အသိေပးေျပာဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။
“ဂဏန္း၄လံုးပါတဲ့ PIN စနစ္ဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးအားနည္းပံုရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သခ်ၤာကိန္းဂဏန္းကိုပဲရည္ညြန္းၿပီး တျခား သေကၤတ character ေတြမပါဘူးလို႔ရည္ညႊန္းရင္ေတာ့ အားနည္းပါတယ္” လို႔ အထက္ပါပညာရွင္က TechNewsWorld ကို ရွင္းျပေျပာဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။
WhatsApp ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေနာက္ကိုလုိက္ျခင္း
Viber ဟာ WhatsApp ရဲ႕ဦးေဆာင္မႈေနာက္ကိုလိုက္ေနတာျဖစ္ၿပီး WhatsApp ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ဧၿပီလအေစာပိုင္းမွာတုန္းက ၄င္းတို႔ app ေပၚမွာ ခ်ိတ္ဆက္ေျပာဆိုမႈေတြအလားလံုးအတြက္ အလံုးစံုလံုးၿခံဳေရ eencryptionစနစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးမယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
“Viber ဟာ ပုဂိၢဳလ္ေရးဆိုင္ရာသီးသန္႔လံုၿခံဳမႈရွိိတဲ့ ေျပာဆိုမႈအတြက္ အထူးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြမပါ၀င္တဲ့ app ေတြထဲကတစ္ခုပါ” လို႔ InfoArmor ရဲ႕ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Andrew Komarov က မွတ္ခ်က္ေပးေျပာဆိုထားပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ၄င္းက “WhatsApp ဟာ ၄င္းတို႔ရဲ႕ client ေဖာက္သည္ေတြအားလံုးအတြက္ encryption လံုၿခံဳေရးစနစ္ကို ဖြင့္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း တျခားေသာနာမည္ႀကီး မိုဘိုင္း app ေတြဟာလည္း အခုလို encryption လံုၿခံဳမႈနစ္စကို အေလးေပးလာေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ပုဂိၢဳလ္ေရးဆိုင္ရာလံုၿခံဳမႈ ဟာ သံုးစြဲသူမ်ားစြာတြက္ အေလးအနက္စိုးရိမ္စရာအခ်က္တစ္ခုျဖစ္လာတာေၾကာင့္ အခုလို နာမည္ႀကီး မိုဘိုင္း app ေတြဟာလည္း အၿပိဳင္အဆိုင္လုပ္ခ်င္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။
ပုဂိၢဳလ္ေရးဆိုင္ရာလံုၿခံဳေရးအတြက္တိုက္ပြဲ
၂၀၁၄ အေမရိကန္အထက္တရားေရးရံုးရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ ပါရွိတာက ရဲေတြအေနနဲ႔ ဖမ္း၀ရန္းမရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ ဖမ္းတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ သံသယရွိိသူရဲ႕ cellphone ကို ရွာေဖြခြင့္မရွိဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ပါ။ ဒါေပမဲ့ အမ်ဳိးသာလံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕ (the National Security Agency) က FBI, မူးယစ္ေဆးတုိက္ဖ်က္အဖြဲ (Drug Enforcement Administration) နဲ႔ IRS ျပည္တြင္းမခြန္မ်ားအဖြဲ႕ တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းစံုစမ္းေထာက္လွမ္းတဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြကေနၿပီး ဖမ္း၀ရန္းမပါဘဲနဲ႔ရွာေဖြမႈျပဳလုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့သက္ေရာက္မႈရွိတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္အလက္ေတြေ၀မွ်ေပးထား ပါတယ္။

Credit to ==> http://www.myanmarmobileapp.com

No comments:

Post a Comment