Monday, May 23, 2016

facebook တြင္ရက္ေပါင္း၆၀ မေစာင့္ဘဲ Name ေျပာင္းလဲနိုင္မည့္ လြယ္ကူေသာနည္း
facebook တြင္ရက္ေပါင္း၆၀ မေစာင့္ဘဲ Name ေျပာင္းလဲနိုင္မည့္ လြယ္ကူေသာနည္း 
=============================
လူမူကြန္ယက္ Facebook အသံုးျပဳသူေတြတြက္ facebook တြင္မိမိအမည့္ တစ္ခ်ိန္ေျပာင္းလဲျပီးတိုင္း ေနာက္ထပ္တစ္ခ်ိန္ေျပာင္းလဲရန္ ရက္၆၀ ခန္ ့ေစာင့္ဆိုင္းျပီးမွ ေျပာင္းလဲခြင့္ရွိပါသည္။
ယခုနည္းတြင္ facebook Name ကို ရက္၆၀ ေစာင့္ဆိုင္းစရာမလိုဘဲ ေျပာင္းလဲနိုင္မည္ျဖစ္သည္။
Facebook ၏ App Setting အားနွိပ္ျပီး Device Language တြင္ Bahasa Indonesia ဘာသာအားေရြးခ်ယ္ျပီး ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။
အမည္ေျပာင္းလဲရန္ Language ေျပာင္းသြားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ facebook ရဲ့ Pengaturan Akun အားနွိပ္ပါ။
ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ Setting Icon ပံုနဲ Umum အားနွိပ္ပါ။
ေနာက္တစ္ဆင့္ တြင္ မိမိ အမည္ နွင့္ Email မ်ားေပၚလာပါမည္ အေပၚဆံုးရွိ Nama အားနွိပ္ပါ။
ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ အမည္ေျပာင္းလဲရန္ Ganti Nama ဆိုျပီးေပၚလာပါက မိမိလိုရာ Name အားေရးထည့္ျပီး ေအာက္တြင္အေျပာစာတန္းျဖင့္ျပထားေသာ Perubahan အားနွိပ္ျပီး Fcaebook Name အားေျပာင္းလဲနိုင္ပါသည္။
အလိုမွမဝင္ခ်င္ဘူးဆိုရင္လဲေပးထားတဲ႔
လင့္စ္ကေနဝင္ခ်ိန္းပါ………………
>>>>> အျမန္ဆုံး နာမည္ခ်ိန္းမယ္ >>
https://web.facebook.com/help/contact/?id=245617802141709
 
 
 

No comments:

Post a Comment