Saturday, May 14, 2016

♪ Facebook မွာ Organic Reach တိုးတက္ေစဖို႔ နည္းလမ္း ငါး ခု ♫


1

Ogilvy ရဲ႕ စစ္တမ္းအရ Facebook Business Page ေတြရဲ႕ Organic Reach လို႔ ေခၚတဲ့ အခေပးေၾကာ္ညာျခင္းမရွိတဲ့ ပို႔စ္မ်ားရဲ႕ လူျမင္မႈႏႈန္း ဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ယေန႔အခ်ိန္မွာ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းေနပါတယ္။ ဒီလိုက်ဆင္းလာရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ Business Page ၁၈ သန္းေက်ာ္ဟာ Newsfeed မွာ ေနရာတစ္ခုအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနၾကပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က Reach တိုးတက္ဖို႔ အတြက္ Facebook က သူ႔ကို ေငြေပးေစခ်င္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ Business Page ရဲ႕ Organic Reach ကို တိုးတက္ေစမယ့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဒီ Tutorial မွာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
သင့္ရဲ႕ Organic Traffic ကို စစ္ေဆးနည္း
သင့္ရဲ႕ Organic Traffic ကို စစ္ေဆးဖို႔အတြက္ သင့္ Page ရဲ႕ Facebook Insights ကို သြားပါ။ Posts Tab ကို သြားၿပီး ေအာက္ေျခမွ See More ကို ႏွိပ္ပါ။ အနည္းဆံုး သံုးလအၾကာေလာက္က ပို႔စ္မ်ားအထိ ၾကည့္ရႈေလ့လာပါ။ အေပၚထိ္ပ္မွ Reach Drop-Down Menu မွာ Organic/Paid ကို ေရြးခ်ယ္ေပးထားတဲ့အတြက္ ပို႔စ္တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ Reach ျဖစ္တဲ့ လူဦးေရ ပမာဏကို တစ္ေပါင္းတည္း ေတြ႔ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Mouse Cursor ကို Reach က႑ေအာက္မွ လိေမၼာ္ေရာင္ေပၚတင္ၾကည့္ရင္ေတာ့ Organic နဲ႔ Paid Reach ကို ခြဲျခားျပသေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သံုးလအတြင္းမွာ Organic Reach ဟာ တစ္ျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာရင္ေတာ့ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။
1
၁။ အၿမဲတမ္း လတ္ဆတ္ေနမယ့္ Content မ်ားကို တင္ပါ။

Facebook Post တစ္ခုရဲ႕ သက္တမ္းဟာ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ အေပၚ မူတည္ပါတယ္။ တစ္ခုက သူ႔ရဲ႕ အသံုး၀င္မႈပါ။ သင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက Like, Comment , Share ျပဳလုပ္ရင္ ပို႔စ္အေဟာင္းတစ္ခုေတာင္ သင့္ရဲ႕ News Feed မွာ ေပၚလာႏုိင္ပါတယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ ေအာက္ပါပံုမွ ပို႔စ္ဟာ ၁၈ နာရီၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ သင့္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က Like ျပဳလုပ္လိုက္ရင္ သင့္ရဲ႕ News Feed မွာ ျပသေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီအတြက္ Facebook မွာ ပို႔စ္တစ္ခုတင္ရင္ ကာလရွည္ၾကာ လတ္ဆတ္ၿပီး အသံုး၀င္မယ့္ ပို႔စ္မ်ိဳးကို တင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ပို႔စ္ကို Engage ျပဳလုပ္မႈမ်ားေလေလ အဲဒီပို႔စ္ရဲ႕ သက္တမ္းဟာ ရွည္ၾကာေလေလျဖစ္ပါတယ္။
2
၂။ အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ ပို႔စ္မ်ားကို အႀကိမ္ေရ နည္းနည္း တင္ပါ။
Facebook မွာ ကမာၻတစ္၀န္းမွ ကုမၸဏီမ်ားက အၿပိဳင္အဆိုင္ ေနရာလုေနၾကပါတယ္။ Facebook ရဲ႕ အဆိုအရ လူတစ္ေယာက္ Facebook ကို Log In ၀င္ရင္ ျပသစရာ ပို႔စ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ရွိေပမယ့္ ၃၀၀ ေလာက္ကိုသာ ျပသေပးႏုိင္ပါတယ္။ Facebook Marketer တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အဲဒီတန္ဖိုးရွိတဲ့ ေနရာမ်ားထဲမွ တစ္ေနရာကို အၿပိဳင္အဆိုင္ ရယူရမွာပါ။
သင့္ရဲ႕ Page ကို အာရံုစိုက္မႈရရွိဖို႔အတြက္ တစ္ေန႔တည္းမွာ ပို႔စ္မ်ားစြာ တင္စရာမလိုပါဘူး။ အဲဒီအစား အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ ပို႔စ္ေတြကို ဖန္တီးပါ။
Fanpage Karma မွ Coca-Cola India နဲ႔ Pepsi India တို႔ရဲ႕ Facebook Pages မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာထားတဲ့ ရုပ္ပံုကားခ်ပ္ကို ေအာက္မွာ ျပသေပးထားပါတယ္။ Coca-Cola ဟာ Pepsi ထက္ အႀကိမ္အေရအတြက္ အနည္းငယ္သာ ပို႔စ္တင္ထားေပမယ့္ Engagement အပိုင္းမွာေတာ့ Coca-Cola ဟာ အႏုိင္ရေနတာကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ရပါတယ္။
3
တစ္ေန႔မွာ ပို႔စ္ဘယ္ႏွစ္ခု တင္ရမလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းေတြ မရွိပါဘူး။ Buffer Blog က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ Facebook မွာ တစ္ေန႔ ပို႔စ္ႏွစ္ခုတင္ဖို႔ အၾကံေပးထားပါတယ္။ Post Planner Blog က တစ္ေန႔မွာ မတူညီတဲ့ ပို႔စ္အမ်ိဳးအစားသံုးခု တင္ဖို႔ အၾကံေပးထားပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအတြက္ တစ္ေန႔မွာ တင္သင့္တဲ့ ပို႔စ္အေရအတြက္ကို သင္ကိုယ္တိုင္ တြက္ခ်က္ဖို႔ လိုသလို ပို႔စ္မွာ Links, Images, Videos, Text စတာေတြကို ေပါင္းစည္းၿပီး ေရာစပ္ဖို႔ လို္ပါတယ္။
၃။ Content မ်ားကို သင့္ေတာ္တဲ့ လူဆီေရာက္ဖို႔ Organic Post Targeting ကို အသံုးျပဳပါ။
Facebook က Content မ်ားကို သင့္ေတာ္တဲ့ လူေတြဆီ ေရာက္ရွိဖို႔အတြက္ Organic Post Targeting ကို ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ Page ရဲ႕ Status Update Box ေအာက္ေျခမွာ ပစ္မွတ္ အိုင္ကြန္ကို နွိပ္ၿပီး Fans မ်ားထဲမွ Target ထားမယ့္ လူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရမွာပါ။ Target မ်ားကို Gender, Relationship Status, Education Level, Age, Location, Language, Interests, Post End Date ဆိုၿပီး အုပ္စု ၈ ခု ခြဲျခားေပးထားပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ပို႔စ္နဲ႔ သင့္ေတာ္မယ့္ Target မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။
သင့္ရဲ႕ Fans မ်ားထဲမွ ပို႔စ္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ႏုိင္တဲ့ လူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားျခင္းျဖင့္ Engagement တက္လာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ Page ရဲ႕ Fans အေရအတြက္ဟာ ၁၂ ၀၀၀ ရွိတယ္ဆိုရင္ ပစ္မွတ္ကို ၁၂ ၀၀၀ အတြက္ ရည္ရြယ္ရင္ အဲဒီပို႔စ္ကို မႏွစ္သက္သူမ်ားထံသို႔ ေရာက္သြားႏုိင္တဲ့အတြက္ Engagement က်ဆင္းသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
4
၄။ သင့္ရဲ႕ Fans မ်ား အြန္လိုင္းေပၚမွာ ရွိတဲ့ အခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
သင့္ရဲ႕ Fans မ်ား အြန္လိုင္းေပၚမွာ ရွိတဲ့ အခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ပို႔စ္တင္ျခင္းဟာ Organic Reach ကို တိုးတက္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို Fans မ်ား အြန္လိုင္းေပၚမွာ ရွိတဲ့ အခ်ိန္ကို သိႏုိင္ဖို႔ Facebook က ပံ့ပိုးေပးထားပါတယ္။ Facebook Insights > Posts ကို သြားရင္ Default အားျဖင့္ When Your Fans Are Online ဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ေပးထားပါတယ္။ အဲဒီေအာက္မွာ တစ္ပတ္အတြင္း အြန္လိုင္းေပၚတက္တဲ့ သင့္ရဲ႕ Fans လူဦးေရ ပမာဏကို ေန႔ရက္မ်ားနဲ႔ ခြဲျခားျပသေပးထားပါတယ္။
သူရဲ႕ေအာက္မွာေတာ့ အခ်ိန္နာရီအလိုက္ အြန္လိုင္းေပၚ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ပရိသတ္ ပမာဏကို ျပသေပးထားပါတယ္။ ပရိသတ္အမ်ားဆံုး အြန္လိုင္းေပၚ ေရာက္ရွိတဲ့ ေန႔ရက္နဲ႔ အခ်ိန္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ပို႔စ္တင္ရင္ Organic Reach ကို တိုးတက္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
5
၅။ ပရိသတ္ ႏွစ္သက္မယ့္ ပို႔စ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို တင္ပါ။
Socialbakers ရဲ႕ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ စစ္တမ္းအရ Facebook ပရိသတ္ေတြဟာ ဓါတ္ပံုေတြထက္ လင့္္ေတြ၊ ဗီဒီယိုေတြကို ပိုမိုႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ စစ္တမ္းကို ေသခ်ာေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဓါတ္ပံုေတြဟာ Organic Reach အနည္းဆံုး ျဖစ္ၿပီး လင့္နဲ႔ စာသားေတြက ပိုမို ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ဗီဒီယိုပို႔စ္ေတြကေတာ့ Organic Reach အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဒီလို တစ္ထစ္ခ်ယူဆလို႔ မရေသးပါဘူး။ Facebook Insights ကို အသံုးျပဳၿပီး သင့္ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြဟာ ဘယ္လို ပို႔စ္အမ်ိဳးအစားကို ႏွစ္သက္လဲဆိုတာ ေလ့လာပါ။ သင့္ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြဟာ ဓါတ္ပံုေတြကို ပိုမိုႏွစ္သက္ရင္ သင့္ရဲ႕ နည္းဗ်ဴဟာကို မေျပာင္းလဲသင့္ပါဘူး။ အျခား ပို႔စ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို အနည္းငယ္စီ မိတ္ဆက္ၿပီး ျပန္လည္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာပါ။

Credit to ==> Myanmar Digital Life Journal

No comments:

Post a Comment